Openbare Basisschool De Vroonhoeve logo

Openbare Basisschool De Vroonhoeve

De Vroonhoeve
De slogan van de visie van OBS De Vroonhoeve heeft als uitgangspunt dat elk kind op school in een veilige (leer)omgeving kan leren en groeien en dat het kind, binnen die veilige basis, ook de ruimte geboden wordt zijn vleugels uit te slaan, m.a.w. te ontdekken wat er nog meer is. 

Hoe ziet u de visie terug in de praktijk? Op de Vroonhoeve staat het kind centraal, dat betekent dat het kind het leerstofaanbod krijgt wat het nodig heeft. Voor kinderen die meer uitdaging en verdieping aankunnen, zijn er plustaken naast het klassikale leerstofaanbod. Voor kinderen, die bij een bepaald vak het leerstofaanbod niet aankunnen, wordt een eigen leerlijn uitgezet. In de dagelijkse praktijk komt het er op neer dat er op meerdere niveaus binnen de groep wordt gewerkt.

Door de manier van het zelfstandig werken, met gebruikmaking van het stoplicht, is het mogelijk voor de leerkracht om tijd te creëren om individuele kinderen en/of groepjes kinderen extra instructie te geven of in andere opzichten te begeleiden. Met deze werkwijze wordt de groei van het kind binnen zijn/haar niveau gewaarborgd en bevorderd.

 
Lestijden

Maandag     08:30 - 15:15
Dinsdag     08:30 - 15:15
Woensdag     08:30 - 12:15
Donderdag     08:30 - 15:15
Vrijdag     08:30 - 15:15
Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in