Reformatorische Basisschool De Rehobothschool Alphen aan den Rijn logo

Reformatorische Basisschool De Rehobothschool Alphen aan den Rijn

De Rehobothschool is een reformatorische school. De grondslag voor heel het onderwijs op onze school is Gods onveranderlijke Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in de onverkorte en onveranderde "Drie Formulieren van Enigheid".

Het doel van de opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren; Ps. 78:3. De ons toevertrouwde kinderen worden geleid, gevormd en geholpen opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zullen verrichten naar de eis van Gods Woord, naar 2 Timotheus 3:17: "opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust". God wil daarvoor mensen gebruiken, mensen die volledig van Zijn genade afhankelijk zijn.

Wij vinden het belangrijk dat ouders die voor onze school kiezen, dit bewust doen. Daarom vragen wij alle ouders een identiteitsverklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat de identiteit van onze school in het kort beschreven. Een exemplaar van deze verklaring is opgenomen in de schoolgids en op te vragen bij de managementassistente.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in