Politiek Plein

Advertorial Politiek plein 15 mei 2023 09:08

CDA-initiatief 'snelheidsmeterspaarpot' binnenkort getest

Het CDA Alphen aan den Rijn is verheugd dat er binnenkort een proef zal worden gestart met de zogenaamde 'snelheidsmeterspaarpot'. Dit voorstel is gekomen naar aanleiding van een motie van CDA-raadscommissielid Mark Vermeulen.

Advertorial Politiek plein 12 mei 2023 16:00

D66 monitort oprichting nieuwe stichting die zorgt voor langdurige en stabiele basis jeugdhulp

De gemeente Alphen aan den Rijn zet deze maand een belangrijke stap in de organisatie van jeugdhulp vanaf 2024. “Met het oprichten van de stichting ‘Jeugd- en Gezinshulp’ en de bijbehorende opdracht wordt gekozen voor een langdurige stabiele basis onder de lokale jeugd- en gezinsteams”, vertelt raadslid Maurits de Vries.

Advertorial Politiek plein 28 apr. 2023 09:18

Nieuw Elan maakt zich sterk voor dierenwelzijn

In oktober van vorig jaar heeft raadslid Robert Blom van Nieuw Elan een initiatiefvoorstel dierenwelzijn aan de Alphense gemeenteraad aangeboden. De raad is het erover eens dat het beleid voor wat betreft de dieren beneden peil is. In de raadsvergadering van april is door de raad unaniem besloten hoe het dan wel moet.

Advertorial Politiek plein 11 apr. 2023 09:18

GroenLinks wil actie op dierenwelzijn

GroenLinks wil dat er zo snel mogelijk weer een dierenasiel komt in Alphen aan den Rijn. Daarvoor pleitte raadscomissielid Leo Maat tijdens de commissievergadering over dierenwelzijn in maart.

Advertorial Politiek plein 8 apr. 2023 09:34

Plan 30 km-zones doorzetten

GroenLinks is blij met het nieuwe Categoriseringsplan Wegen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In dit plan geldt de fietser als leidraad en wordt 30 km/uur de nieuwe norm binnen de bebouwde kom.

Advertorial Politiek plein 3 apr. 2023 16:24

Meer groen, meer woningen, meer fatsoen en samen doen

Jeroen van Gool is bijna een jaar fractievoorzitter en Raadslid voor het CDA Alphen aan den Rijn. Wij interviewen hem over de resultaten, wat hem drijft en waarom het CDA?

Advertorial Politiek plein 23 mrt. 2023 10:24

D66 voorstander van plaatsing AZC bij Hoorn-West

De fractie van D66 reageert positief op het collegebesluit om het bedrijventerrein Hoorn-West aan te wijzen als locatie voor de mogelijke realisatie van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 350 tot 400 asielzoekers.

Advertorial Politiek plein 13 mrt. 2023 13:45

Pre-mantelzorg in Alphen vanaf heden mogelijk dankzij motie CDA

Het wordt mogelijk om van tevoren een vergunning aan te vragen voor een kleine woning of bijvoorbeeld een woonkeet met als doel in de toekomst mantelzorg te verrichten. In 2021 diende Marjon Verkleij hier namens het CDA Alphen aan den Rijn een motie voor in.

Advertorial Politiek plein 6 mrt. 2023 15:26

Waterschapsverkiezingen: CDA-lijsttrekker Marjon Verkleij stelt zich voor

Op 15 maart mag u weer naar de stembus voor de Waterschapsverkiezingen. Een bestuurslaag die uniek is in de wereld, maar in ons eigen land helaas vaak onbekend en zelfs onbemind. Deze verkiezingen mag ik, Marjon Verkleij, de lijsttrekker zijn van CDA Rijnland.

Advertorial Politiek plein 28 feb. 2023 13:51

Visie van Nieuw Elan op regionale woonagenda

Nieuw Elan is groot voorstander van kwalitatief goede woningbouw, een goede verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen en een forse uitbreiding van de woningbouwprojecten. Dit geldt zowel voor wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de regio Holland-Rijnland.

Advertorial Politiek plein 24 feb. 2023 13:48

5 maart rondleiding door groene Gnephoekpolder

Zondagmiddag 5 maart organiseert GroenLinks Alphen aan den Rijn een rondleiding door de Gnephoekpolder. Het groen houden van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling zal raadslid René Driesen uitleg geven over het polderlandschap en aangeven wat de gevolgen van woningbouw in dit gebied zouden zijn. 

Advertorial Politiek plein 9 feb. 2023 09:21

Benut je recht op minimaregelingen: avond vol ideeën

Op 25 januari organiseerden GroenLinks en PvdA Alphen aan den Rijn een gespreksavond voor organisaties en inwoners over het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen. De aanleiding hiervoor was dat veel mensen met een laag inkomen geen gebruik maken van deze regelingen om het inkomen aan te vullen.

Advertorial Politiek plein 14 jan. 2023 11:59

Provinciaal lijsttrekker GroenLinks in Alphen aan den Rijn

Op zaterdagmiddag 21 januari komen Sinan Özkaya, lijsttrekker van GroenLinks Zuid-Holland, en Sita Dewkwalie, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Rijnland, naar Alphen aan den Rijn. Op de nieuwjaarsborrel van de Alphense afdeling van GroenLinks zullen zij vertellen over de inzet voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Advertorial Politiek plein 5 jan. 2023 10:25

Terugblik op een jaar vol actie en vernieuwing

Rond de jaarwisseling is het goed om terug te kijken op de afgelopen 12 maanden. Een spannend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Advertorial Politiek plein 15 dec. 2022 16:39

Raad vroeg om hoogbouw, krijgt laagbouw

De gemeenteraad vroeg aan het college om een visie op hoogbouw. De stedenbouwkundige ambtenaren van Alphen aan den Rijn werden aan het werk gezet om zo’n visie op papier te zetten. Maar deze ambtenaren houden niet van hoogbouw. 

Advertorial Politiek plein 3 dec. 2022 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Advertorial Politiek plein 29 nov. 2022 15:31

Raad stemt tegen meer sociale woningbouw

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besprak op de raadsvergadering eind november diverse beleidsstukken over woningbouw. GroenLinks pleitte samen met andere linkse partijen voor meer sociale huur- en koopwoningen, maar helaas stemde de meerderheid van de raad hier tegen.

Advertorial Politiek plein 26 nov. 2022 09:29

Oeververbinding niet in Boskoop Zuid

Bewoners van de Snijdelwijk in Boskoop kunnen opgelucht ademhalen: de schets van de oeververbinding in Boskoop Zuid hoort niet tot de varianten die verder worden onderzocht in het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De komst van een brug of viaduct op deze locatie zou namelijk betekenen dat er een weg dwars door de wijk moest worden aangelegd.

Advertorial Politiek plein 10 nov. 2022 10:30

ChristenUnie staat stil bij Dag van de Mantelzorg

De meesten van jullie zullen wel weten wat een mantelzorger is. Zo wordt iemand genoemd die behoorlijk tot heel veel tijd besteedt aan het zorgen voor een hulpbehoevende buur, vriend, huisgenoot of familielid. Dat kan kort of soms heel lang duren.

Advertorial Politiek plein 3 nov. 2022 11:30

Budget voor het redden van erfgoed

GroenLinks dient tijdens de Alphense raadsvergadering van 3 november een motie in om in de voorjaarsnota 2023 incidenteel een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren voor het strategisch aankopen van monumentale panden. Aanleiding hiervan is de onzekere toekomst van de Villa van Teylingen, een monumentaal pand in Boskoop.

Advertorial Politiek plein 19 okt. 2022 14:59

Nieuw bestuur CDA gaat het SAMEN DOEN

Maandagavond 17 oktober stemde de algemene ledenvergadering van het CDA Alphen aan den Rijn in met de voorgestelde bestuurswisseling. Er werd afscheid genomen van Marly de Blaeij na vijf jaar voorzitterschap. De Blaeij was al jaren actief betrokken bij het CDA.