Protestantse gemeente Zwammerdam

De geschiedenis van de eenbeukige laatgotische kruiskerk met de ingebouwde toren voert terug tot het jaar 1230. Omstreeks die tijd wordt op de huidige plek de eerste kerk gebouwd die in de vijftiende eeuw door brand is verwoest.

In 1673, zo leert ons de geschiedenis, werd aan Claes Reyerse van Outshorn de opdracht verstrekt voor herbouw van de kerk met pastorie en een schoolhuis. Duidelijk waarneembaar is dat de kerk in die tijd is opgetrokken op de oude lage muren van de eerder verwoeste kerk. De oplettende bezoeker kan dit zien vanwege de scheidslijn tussen de kloostermoppen en de toen gebruikte rijnsteen.

De volgende restauratie, binnen en buiten de kerk, heeft plaatsgevonden in de periode 1953 t/m 1958. In 1998 is het dak voorzien van nieuwe leien. Betreffende het interieur van de kerk valt het voorreformatorisch nisje in het koor op met daarboven het gebrandschilderde raam.

 

Wij zijn een Protestantse gemeente, die op 23 augustus 2015 vieren mocht, dat we na meer dan 125 jaar één zijn.
Dat gebeurde in een dienst, die plechtig, stijlvol en vrolijk tegelijk was.
Ook al bestaat de kerk in Zwammerdam al eeuwen, we zijn dus in de nieuwe samenstelling jong.

Veel moet, maar vooral ook: kán gebeuren.
Zonder onze traditie te vergeten, willen we graag met beide benen in deze tijd staan.
We proberen ook laagdrempelige en open gemeenschap te zijn voor jong en oud.
Daarbij passen vormen die ook bij deze tijd horen. Daarnaar zullen we moeten zoeken, als het kan ook met jou en met u.

Behalve klassieke diensten, zijn er diensten met kinderen en de school, met jongeren.
Muzikale medewerking van anderen schakelen we graag in.

We zingen uit het nieuwste liedboek en we lezen een eigentijdse Bijbelvertaling.

En ja: we geloven in God.
Daarom lezen we het Evangelie van Jezus Christus.
Door Hem komen we bij Gods hart voor ons.

Waarden als openheid, vrijheid, vrede, verzoening, vergeving vinden we belangrijk om geleefd te worden.
We geloven dat de kern van die waarden liefde is: liefde voor God en mensen.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen gelijkwaardig meedoen.
Kinderen aan het avondmaal zijn welkom.

Natuurlijk zijn we niet volmaakt, maar we proberen een herberg te zijn voor iedereen die komt.

Welkom dus.

Fijn, dat u/jij er bent.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in