Kroes en Partners logo
Tip!

Kroes en Partners

Kroes & Partners
Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs is een modern en slagvaardig notaris- kantoor, met vestigingen in Alphen aan de Rijn en Ter Aar. Wij onderscheiden ons in cliëntgerichtheid en kwaliteit en hebben een goede naam in de regio met veel vaste relaties en trouwe klanten.

Met een enthousiast team van ruim 40 medewerkers zijn wij één van de grootste kantoren binnen het groene hart en actief op alle notariële werkgebieden. Wij zijn makkelijk te bereiken vanuit de vier grote steden in de randstad.

Kroes en Partners is een slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met vestigingen in Alphen aan de Rijn en Ter Aar. Bij ons notariskantoor geen hooghartige dames en heren die deftige woorden gebruiken. Onze notarissen en adviseurs verplaatsen zich juist snel in uw situatie. Die persoonlijke aanpak heeft geleid tot een trouwe klantenkring, zowel zakelijk als particulier.

Onze cliënten waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening en het heldere advies. Een akte laten opstellen is bij ons notariskantoor geen formaliteit. U begrijpt wat u ondertekent, en zo hoort het ook.

Alphen aan den Rijn
Prins Bernhardlaan 4 
2405 VZ Alphen aan den Rijn

Ter Aar
Aardamseweg 73a
2461 CB Ter Aar

Telefoon: 0172 - 52 19 21
Fax: 0172 - 57 30 12

Contact opnemen met Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs
U kunt op diverse manieren contact opnemen met ons: per telefoon, per fax, per e-mail, per post of door het informatieformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Via deze link kunt u contact opnemen met één van onze notarissen. U kunt ons geheel vrijblijvend benaderen voor aanvullende informatie, een offerte of voor het maken van een afspraak.

Alphen aan den Rijn
Prins Bernhardlaan 4 
2405 VZ Alphen aan den Rijn

Ter Aar
Aardamseweg 73a
2461 CB Ter Aar

Postadres
Postbus 19
2460 AA Ter Aar

Telefoon: 0172 - 52 19 21
Fax: 0172 - 57 30 12

Huis kopen
Doordat u zich de trotse eigenaar van een nieuwe woning mag noemen, komen er veel beslissingen op u af. Onze notarissen en adviseurs begeleiden u graag bij de aankoop. Zo kunnen wij voor uw woning de voorlopige koopovereenkomst opstellen, waarin de afspraken tussen koper en verkoper worden vastgelegd, bijvoorbeeld over kosten en tarieven. De koop is echter pas definitief na ondertekening van de leveringsakte en, in de meeste gevallen, de hypotheekakte. Nu schuilt er achter deze notariële aktes een wereld van kosten, tarieven, keuzes en besluiten. Als notaris treden wij daarin op als uw gids, zodat u veilig thuiskomt, letterlijk en figuurlijk. 

Hypotheek
U kent ze toch ook? Mensen die ooit een hypotheek hebben afgesloten, maar niet meer kunnen vertellen op welke voorwaarden zij dat hebben gedaan? Bij Kroes en Partners leggen wij de financiële consequenties aan u uit voordat wij de hypotheekakte passeren. Desgewenst regelen wij ook de verdere aankoop van het huis. Wanneer u geld leent bij een bank, verlangt de geldverstrekker doorgaans een hypotheek van u. Daarmee geeft u het huis in onderpand en krijgt de geldverstrekker de zekerheid dat u het geleende bedrag ooit weer terugbetaalt. In de hypotheekakte regelt u de afspraken met de geldverstrekker. Het is wettelijk verplicht dat de notaris deze hypotheekakte passeert. 

Samenwonen
Wanneer twee mensen gaan samenwonen, is dat bovenal een romantische beslissing. Toch is het belangrijk om ook de zakelijke kant van die stap goed te regelen met een notarieel samenlevingscontract. Anders dan bij een huwelijk, gebeurt dat namelijk niet automatisch. In een samenlevingscontract leggen beide partners de wederzijdse afspraken vast. Vaak gebeurt dit in combinatie met het opstellen van een testament, zodat ook de erfrechtelijke consequenties zijn afgedekt. En mocht het ooit zover komen dat de liefde toch niet standhoudt, dan hoeft er geen enkel misverstand te ontstaan over de afwikkeling. Daar moet je natuurlijk niet aan denken, en gelukkig: dat hoeft ook niet als je het nu goed regelt. 

Trouwen
Het huwelijk is een feestelijke gebeurtenis, die vaak een maandenlange voorbereiding kent. Tussen de jurk en het buffet wordt de zakelijke kant vaak vergeten. Als u niets regelt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dat geldt overigens ook wanneer u een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaat. In beide gevallen deelt u niet alleen de bezittingen die u al heeft of samen opbouwt, maar ook de schulden. Dat is niet altijd de meest verstandige oplossing. Soms is het beter om de belangen uit elkaar te houden en ook om zakelijk en privé te scheiden. Goede huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden houden rekening met uw uitgangssituatie en bieden een stevig vangnet voor de toekomst. 

Testament
De meeste mensen denken liever niet na over de dood. Wie dan leeft, dan zorgt. Toch is de gedachte onverdraaglijk dat u uw nabestaanden zou opzadelen met allerlei zorgen. Het opstellen van een testament kan dat voorkomen. Laat u adviseren over wat u met de afhandeling van uw vermogen voor ogen hebt. Wilt u uw partner goed verzorgd achterlaten of krijgen uw kinderen en de familie ook hun deel? Heeft u de voogdij goed besproken en geregeld? Overweegt u misschien een schenking aan een goed doel? Wanneer mensen afscheid moeten nemen, overheerst het gemis. Testament, verklaring van erfrecht, successierechten: het zijn woorden die zich lastig laten rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft ze daarom graag een betekenis, het liefst nog voordat ze een eigen leven gaan leiden.

Schenking
Ouders doen vaak schenkingen aan hun kinderen vanuit het idee dat zij daarmee besparen op de erfbelasting. De schenking verkleint immers de erfenis en dus ook de belasting. Voor een schenking is tegenwoordig geen notariële akte meer vereist, maar de tussenkomst van Kroes en Partners geeft u wel meer zekerheid. Soms klinken er beschuldigingen van misbruik aan het adres van de begunstigde. Dit komt zelden voor als de akte is opgesteld door een notaris, omdat er dan een onafhankelijk onderzoek en een goede voorlichting aan zijn voorafgegaan. Ook een bepaling dat de begiftigde de schenking pas ontvangt na het overlijden van de schenker, houdt alleen stand als zij is opgenomen in een notariële akte. Laat u dus goed voorlichten over de eventuele haken en ogen!

Estate planning
U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na uw overlijden meteen weer uit handen te geven aan de belastingdienst. Kroes en Partners ondersteunt u daarom graag met een goede estate planning. Als estate planning expert adviseren wij u over de fiscale constructies waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk nalaat aan uw erfgenamen. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op schenkingen, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Uiteraard gaat onze begeleiding gepaard met een zorgvuldige afweging van belangen. Een goede estate planning levert u uiteindelijk meer op.

Echtscheiding
Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of na een tijd samenwonen, moeten zij ook het gezamenlijke bezit verdelen. De scheiding zelf wordt doorgaans afgehandeld door de advocaat of de mediator. De afspraken over bijvoorbeeld het huis moeten echter door een notaris worden vastgelegd. Als één van beide partners in het huis blijft wonen, wordt middels een verdelingsakte het eigendom overgedragen. Vaak maken beide partijen dan ook afspraken over de hypotheekschuld en de eventuele afgesloten verzekeringen. De notaris maakt de akte op, overlegt met de bank en de verzekeraar en regelt alles achter de schermen. Een scheiding is al verdrietig en ingrijpend genoeg. Mogen wij u daarom helpen om het netjes af te handelen? 

Nalatenschap
De afwikkeling van een nalatenschap komt altijd ongelegen. Het overlijden van een dierbare laat diepe sporen na. Zie dan maar eens wijs te worden uit de administratieve rompslomp van allerlei zaken die een direct antwoord verlangen. Banken en Verzekeraars vragen soms om een Verklaring van Erfrecht voordat zij de rekeningen van de overledene vrijgeven. Soms zijn er aanvullende volmachten nodig. Of u komt erachter dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Bij Kroes en Partners begrijpen wij heel goed dat uw hoofd niet naar al die lastige kwesties staat. Daarom adviseren wij onze cliënten om, indien mogelijk, vroegtijdig bij ons langs te komen om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Het afscheid van een dierbare is al moeilijk genoeg. 

Levenstestament
Een ‘gewoon’ testament treedt pas in werking na uw overlijden. Soms zijn er echter omstandigheden waardoor u al eerder belangrijke zaken uit handen moeten geven. Bijvoorbeeld als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om deze zelf te regelen. Is er dan iemand die dat voor u kan en mag doen, op de manier die u wenselijk acht? In een levenstestament kunt u die wensen nu alvast kenbaar maken. U legt daarin vast wie er namens u mag optreden, bijvoorbeeld voor bankzaken of de verkoop van onroerend goed. Het is ook mogelijk om een begrenzing mee te geven aan mogelijk medisch handelen of om een euthanasieverklaring op te nemen. En dat is toch een prettig idee, in een tijd waarin we weliswaar langer leven, maar geen garantie krijgen op onze gezondheid.

Persoonlijk zakendoen
Een succesvol ondernemer doet meer dan ondernemen. Hij creëert de juiste randvoorwaarden, zakelijk en privé, voor een stevig vangnet onder zijn ambities. Dat zou geen eenmalige actie moeten zijn, met als mager resultaat enkele stoffige aktes in een archiefkast. Kansen en risico’s zijn immers even veranderlijk als het leven zelf. Ga maar eens na: weet u eigenlijk wel wat u hebt geregeld en of dat allemaal nog voldoet in het licht van gewijzigde omstandigheden, inzichten en wetgeving?

Wie daarover twijfelt, vindt alle antwoorden bij Kroes en Partners, uw vaste adres voor advies over verantwoord ondernemen. Onze rol als sparringpartner reikt veel verder dan het traditionele notariaat. Met ons persoonlijke advies kunt u veel ellende voorkomen, omdat wij u tijdig en kundig helpen om de zaken goed op orde te brengen. 

Besloten vennootschap
Indien u een risicodragend beroep uitoefent of een bedrijf heeft, kunt u kiezen voor een besloten vennootschap (bv). Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald bedrag deel in de vennootschap. De deelnemers zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor het kapitaal dat zij inleggen. Voor ondermeer de oprichting, aandelenoverdracht of statutenwijziging van een besloten vennootschap is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Per 1 oktober 2012 is het bv-recht bovendien ingrijpend gewijzigd. Kroes en Partners adviseert u graag over de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en kan de statuten desgewenst daarop aanpassen.

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen. 

Stichting
Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder het doel om winst te maken. Uitkeringen aan derden zijn alleen geoorloofd als zij een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament. In dit laatste geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt. 

Als notaris is Kroes en Partners vaak betrokken bij de oprichting of statutenwijziging van een stichting. In de oprichtingsakte nemen we de statuten op. Daarin zijn bijvoorbeeld de naamgeving, het doel en de bestuursbenoeming geregeld. Indien het stichtingsbestuur op een bepaald moment de statuten wil aanpassen, dan moet dit altijd in een notariële akte worden vastgelegd. De notaris verzorgt ook de opname in het handelsregister. 

Vereniging
Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Zij mag alleen winst maken en fondsen vormen, indien die ten goede komen aan dat gemeenschappelijke doel. Voor de oprichting van een vereniging zijn minimaal twee personen nodig. Om volledig rechtsbevoegd te zijn, moet de vereniging zijn opgericht bij notariële akte. Dit is vaak een eis van subsidieverstrekkers. Kroes en Partners verzorgt voor verenigingen de oprichtingsakte, de wijziging van de statuten en de inschrijving in het handelsregister. 

Vennootschap onder firma
Een vennootschap onder firma (VOF) is een eenvoudige manier voor twee of meer personen om samen een onderneming op te richten. Het betekent in feite dat zij onder een gezamenlijke firmanaam optreden. Bij deze rechtsvorm wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privé-vermogens van de vennoten. In beginsel kunnen privé-schuldeisers van de vennoten geen beroep doen op het vennootschapsvermogen, omdat dit primair bedoeld is voor eventuele zakelijke schuldeisers. Ieder van de vennoten is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen. 

Maatschap
De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, die met hetgeen zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De maatschapsvorm komt vaak voor in de agrarische sector en in de vrije beroepsgroepen zoals artsen, accountants en advocaten. De maten leggen alle onderlinge verplichtingen vast in een maatschapsovereenkomst zoals ondermeer de afspraak om met elkaar kantoorruimte en/of personeel te delen. De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng van alle maten, tenzij zij hierover andere afspraken met elkaar maken in de maatschapsovereenkomst.

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen.

Commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen met financiers die risicodragend kapitaal ter beschikking van de vennootschap willen stellen. Deze rechtsvorm kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot is de financier van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente over het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst mee. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke afspraken tussen de vennoten worden geregeld in het vennootschapscontract.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in