Politiek Plein

Advertorial Politiek plein 25 sep. 2023 12:00

Kamerlid Mohammed Mohandis naar Alphen aan den Rijn

Zaterdag 30 september trappen GroenLinks en PvdA in Alphen aan den Rijn gezamenlijk de campagne af voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, samen met Kamerlid Mohammed Mohandis. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er in wijkcentrum Swaenswijk in Alphen aan den Rijn gesproken over de visie, de uitstraling en de uitvoering van de campagne. Alle geïnteresseerden in een groene en sociale toekomst zijn welkom.

Advertorial Politiek plein 20 jul. 2023 10:32

Lokale fracties PvdA en GroenLinks reageren op referendum

Op 17 juli 2023 werd de uitslag bekendgemaakt van het referendum onder leden van PvdA en GroenLinks: leden van allebei de partijen hebben er overweldigend mee ingestemd dat GroenLinks en PvdA met één lijst en één verkiezingsprogramma de landelijke verkiezingen ingaan. De lokale fracties van de partijen laten weten hier blij mee te zijn en uit te kijken naar verdere samenwerking tussen de partijen. 

Advertorial Politiek plein 9 jul. 2023 09:28

GroenLinks: "Humane opvang Oekraïense vluchtelingen"

Er is afgelopen maanden aardig wat discussie geweest over de nieuwe opvanglocaties die de gemeente moet realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen in Alphen aan den Rijn. De Alphense gemeenteraad heeft voor een aantal locaties op 6 juli 2023 een besluit genomen.

Advertorial Politiek plein 6 jul. 2023 09:16

Nieuw Elan: Hoge Zijde is toe aan toekomstvisie

Nieuw Elan-raadslid Evon Zevenbergen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor de Alphense gemeenteraad met daarin een toekomstvisie voor Julianastraat, Paradijslaan en omgeving. Daarbij is intensief gesproken met ondernemers en bewoners van het gebied.

Advertorial Politiek plein 4 jul. 2023 13:45

Plan Gnephoek moet een unieke pilot worden

De plannen voor de ontwikkeling van de Gnephoekpolder tot woningbouwlocatie in combinatie met recreatie- en natuurgebied zijn in een pril stadium. Eén ding staat echter als een paal boven water, zegt Nieuw Elan-wethouder Gerard van As: “Het moet een uniek plan worden dat als voorbeeld kan dienen voor het hele land.”

Advertorial Politiek plein 2 jul. 2023 15:24

CDA: Waardering voor prestaties, maar uitdagingen vragen om actie

Donderdagavond waren de algemene beschouwingen, waar de gemeenteraad de jaarstukken van afgelopen jaar besprak. Het CDA Alphen aan den Rijn heeft zijn waardering uitgesproken voor het college en de ambtelijke organisatie. 

Advertorial Politiek plein 1 jul. 2023 09:27

Voortaan officiële Alphense viering en herdenking Keti Koti

Op 29 juni 2023 is in de Alphense gemeenteraad de knoop doorgehakt: de herdenking van het slavernijverleden en de viering van Keti Koti op 30 juni en 1 juli wordt structureel verankerd in de gemeente. Dat wil zeggen dat Keti Koti vanaf volgend jaar jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking en samenspraak met betrokkenen, nazaten, Participe en de stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb).

Advertorial Politiek plein 21 jun. 2023 09:19

Netwerk door voedsel voor onszelf

Een groot probleem bij eenzaamheid en armoede is een goed netwerk opbouwen met andere mensen. Een andere uitdaging is duurzaam en lokaal verbouwen van voedsel. Breng deze samen en een stukje van de oplossing heet: Voedsel voor Onszelf. Een initiatief van raadslid Peter Versteeg.

Advertorial Politiek plein 20 jun. 2023 15:49

CDA Thema-avond 'Gelijke Kansen voor Iedereen' brengt inspirerende sprekers samen

Op 19 Juni vond de thema-avond 'Gelijke Kansen voor Iedereen' plaats, georganiseerd door het CDA Alphen aan den Rijn. De avond bij het een Alphense Buurten &zo bracht een aantal prominente sprekers samen die hun visie deelden over het belang van gelijke kansen, gezinnen en participatie in de samenleving. Het was een inspirerende avond voor het delen van inzichten en het bespreken van relevante kwesties.

Advertorial Politiek plein 17 jun. 2023 12:27

Dit jaar nog: overkoepelende aanpak energietransitie bedrijfsleven

Tijdens de raadsvergadering op 15 juni is de motie van GroenLinks, Nieuw Elan, CDA, PVDA en RGL over de verduurzaming van het bedrijfsleven overgenomen door het college. De motie houdt in dat de gemeente vóór het einde van 2023 samen met het bedrijfsleven een overkoepelende aanpak ontwikkelt voor de energietransitie bij bedrijven. De aanpak zal bestaan uit zowel stimulerende maatregelen als wettelijk toezicht op de verduurzaming van bedrijven.

Advertorial Politiek plein 7 jun. 2023 17:04

Nieuw Elan wil inwoners laten meedenken over eigen dorp of wijk

Voor alle dorpen en voor de vier wijken in de stad worden plannen gemaakt om er prettig te kunnen leven. Het is daarbij vooral belangrijk dat de inwoners meedenken over hun eigen dorp of hun eigen wijk en ideeën inleveren over hoe het beter kan en over wat zij graag willen zien.

Advertorial Politiek plein 1 jun. 2023 09:13

CDA Alphen aan den Rijn wil speeddaten met inwoners

Niet via beleidsdocumenten maar direct van de inwoners hun zorgen en ideeën aanhoren. Zo probeert het CDA Alphen aan den Rijn het gesprek aan te gaan met inwoners van de gemeente. Het CDA in Alphen aan den Rijn is een laagdrempelig toegankelijke fractie. In de afgelopen jaren organiseerde de fractie koffiemomenten, inloopspreekuren, werkbezoeken en nu dus speeddates.

Advertorial Politiek plein 15 mei 2023 09:08

CDA-initiatief 'snelheidsmeterspaarpot' binnenkort getest

Het CDA Alphen aan den Rijn is verheugd dat er binnenkort een proef zal worden gestart met de zogenaamde 'snelheidsmeterspaarpot'. Dit voorstel is gekomen naar aanleiding van een motie van CDA-raadscommissielid Mark Vermeulen.

Advertorial Politiek plein 12 mei 2023 16:00

D66 monitort oprichting nieuwe stichting die zorgt voor langdurige en stabiele basis jeugdhulp

De gemeente Alphen aan den Rijn zet deze maand een belangrijke stap in de organisatie van jeugdhulp vanaf 2024. “Met het oprichten van de stichting ‘Jeugd- en Gezinshulp’ en de bijbehorende opdracht wordt gekozen voor een langdurige stabiele basis onder de lokale jeugd- en gezinsteams”, vertelt raadslid Maurits de Vries.

Advertorial Politiek plein 28 apr. 2023 09:18

Nieuw Elan maakt zich sterk voor dierenwelzijn

In oktober van vorig jaar heeft raadslid Robert Blom van Nieuw Elan een initiatiefvoorstel dierenwelzijn aan de Alphense gemeenteraad aangeboden. De raad is het erover eens dat het beleid voor wat betreft de dieren beneden peil is. In de raadsvergadering van april is door de raad unaniem besloten hoe het dan wel moet.

Advertorial Politiek plein 11 apr. 2023 09:18

GroenLinks wil actie op dierenwelzijn

GroenLinks wil dat er zo snel mogelijk weer een dierenasiel komt in Alphen aan den Rijn. Daarvoor pleitte raadscomissielid Leo Maat tijdens de commissievergadering over dierenwelzijn in maart.

Advertorial Politiek plein 8 apr. 2023 09:34

Plan 30 km-zones doorzetten

GroenLinks is blij met het nieuwe Categoriseringsplan Wegen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In dit plan geldt de fietser als leidraad en wordt 30 km/uur de nieuwe norm binnen de bebouwde kom.

Advertorial Politiek plein 3 apr. 2023 16:24

Meer groen, meer woningen, meer fatsoen en samen doen

Jeroen van Gool is bijna een jaar fractievoorzitter en Raadslid voor het CDA Alphen aan den Rijn. Wij interviewen hem over de resultaten, wat hem drijft en waarom het CDA?

Advertorial Politiek plein 23 mrt. 2023 10:24

D66 voorstander van plaatsing AZC bij Hoorn-West

De fractie van D66 reageert positief op het collegebesluit om het bedrijventerrein Hoorn-West aan te wijzen als locatie voor de mogelijke realisatie van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 350 tot 400 asielzoekers.

Advertorial Politiek plein 13 mrt. 2023 13:45

Pre-mantelzorg in Alphen vanaf heden mogelijk dankzij motie CDA

Het wordt mogelijk om van tevoren een vergunning aan te vragen voor een kleine woning of bijvoorbeeld een woonkeet met als doel in de toekomst mantelzorg te verrichten. In 2021 diende Marjon Verkleij hier namens het CDA Alphen aan den Rijn een motie voor in.

Advertorial Politiek plein 6 mrt. 2023 15:26

Waterschapsverkiezingen: CDA-lijsttrekker Marjon Verkleij stelt zich voor

Op 15 maart mag u weer naar de stembus voor de Waterschapsverkiezingen. Een bestuurslaag die uniek is in de wereld, maar in ons eigen land helaas vaak onbekend en zelfs onbemind. Deze verkiezingen mag ik, Marjon Verkleij, de lijsttrekker zijn van CDA Rijnland.

Advertorial Politiek plein 28 feb. 2023 13:51

Visie van Nieuw Elan op regionale woonagenda

Nieuw Elan is groot voorstander van kwalitatief goede woningbouw, een goede verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen en een forse uitbreiding van de woningbouwprojecten. Dit geldt zowel voor wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de regio Holland-Rijnland.