SP logo

SP

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand. We kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier.

Toegankelijk onderwijs voor iedereen
Een school is geen toetsfabriek. We werken aan kleinere klassen en gemengde scholen. We gaan extra investeren in het onderwijs. En zorgen dat het beschikbare geld ook terecht komt in de klas.

Samenleven, op menselijke maat
We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen. Woningcorporaties zijn eigendom van de huurders. Ze zijn georganiseerd op buurtniveau, en werken samen ten behoeve van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Goede zorg, hulp en kansen voor wie dat nodig heeft
We laten niemand achter. Goede zorg is persoonlijk, kleinschalig en voor iedereen beschikbaar. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afschaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren.

Groei en welvaart eerlijk verdelen
We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden. We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris. Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf. Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Internationale solidariteit
Een betere wereldwijde verdeling van de welvaart bevordert de kansen op geluk voor iedereen. Het Nederlandse buitenlandse beleid moet gericht zijn op samenwerking tot wederzijds voordeel en op bescherming en versterking van de mensenrechten. We staan voor Europese samenwerking tussen landen; een ondemocratische Europese Superstaat wijzen we af.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in