VVD logo

VVD

Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Een kleine greep uit onze standpunten:

- De belastingen moeten zo laag mogelijk blijven, zodat hardwerkend Nederland het verdiende geld zo veel mogelijk naar eigen inzicht kan besteden.

- De VVD wil ondernemerschap van mensen en bedrijven stimuleren.

- Nederland moet veilig worden: wie zich misdraagt verdient direct een gepaste straf en agressie tegen hulpverleners moet zo snel mogelijk worden aangepakt.

- De VVD is vóór een sterke defensie in NAVO-verband om externe gevaren effectief het hoofd te kunnen bieden.

- Goed onderwijs vinden wij essentieel.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in