Josh Walet

Van deze 50 km/u-wegen wil de Alphense Fietsersbond 30 km/u-wegen maken

De Alphense Fietsersbond maakt er geen geheim van dat ze de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom willen verlagen van 50 naar 30 km/u. Het gaat om wegen waar geen sprake is van vrijliggende fietspaden. Maar over welke wegen in Alphen aan den Rijn hebben we het dan eigenlijk?

De Fietsersbond dringt er al enkele jaren op aan om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen van 50 naar 30 km/u. “Dat kan vooral veel ernstige ongelukken voorkomen. Het maakt voor de kwetsbare deelnemers aan het verkeer een groot verschil. Dat zijn dus fietsers, wandelaars en vooral ook kinderen”, legt Gerard Huiskamp uit namens Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken.

“Wij vragen aan de gemeente om een maximale snelheid van 30 km/u als leidend principe in de bebouwde kom te hanteren”, zegt Gerard Huiskamp namens Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken. “Een hogere maximumsnelheid kan eventueel wel blijven bestaan op enkele hoofdwegen binnen de bebouwde kom, maar alleen als er sprake is van vrijliggende fietspaden.”

Van 50 naar 30

Bij vrijliggende fietspaden is tussen de rijbaan en het fietspad een ruimte voorzien van minstens één meter. Dergelijke fietspaden zijn dus geen onderdeel van de rijbaan waar auto’s op rijden, dit in tegenstelling tot een fietsstrook. De Fietsersbond pleit er dus voor om wegen zonder vrijliggende fietspaden met spoed om te zetten naar wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u.

Over welke wegen hebben we het dan eigenlijk? In de kern Alphen gaat het om de volgende wegen: Herenweg, Jeltje de Bosch-Kemperstraat (deels), Amerikalaan, Afrikalaan, Archeonlaan (deels), Lijsterlaan, Thorbeckestraat (deels), De Vest, Van Boetzelaerstraat, Van Lennepstraat, Poortwachter, Wever en Oude Ambacht.

In een volgende fase dienen wegen in aanmerking te komen met vrijliggende fietspaden maar met veel overstekende fietsers en wandelaars. Voorbeelden in de kern Alphen zijn de Burgemeester Bruins Slotsingel ter hoogte van de kinderboerderij, de Veldbloemweg en de Paddestoelweg (tussen Aquarijn en Veldbloemweg) omdat daar veel schoolkinderen oversteken.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Limesjaar 2022 gisteren 17:57

Zomerkleding, winterkleding en iets over de garnizoenen

Wist je dat er weinig bekend is over de garnizoenen die castellum Albaniana bewoonden, omdat er bijna geen archeologische vondsten zijn gedaan waaruit dit blijkt? En wat is het verschil tussen de winterkleding en de zomerkleding van de soldaten? Dit en meer nieuwe artikelen op Romeins Alphen.

Politiek gisteren 16:48

De speerpunten van Nieuw Elan, VVD, CDA en D66

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen zich sterk gemaakt voor hun eigen speerpunten. Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 zijn nu gekomen met een gezamenlijk coalitieakkoord. De vraag is dan: wat hebben zij bereikt vanuit hun eigen verkiezingsprogramma.