Bospark logo

Bospark

Bospark
In de wijk Hoorn ligt het Bospark langs de Prins Bernhardlaan/Parklaan (zie kaartje). Het park is in de crisistijd aangelegd als werkgelegenheidsproject, in een stuk polder dat toen aan de rand van Alphen aan den Rijn lag. Voor de oorlog is het park ten zuiden van de Parklaan aangelegd, en in de jaren '50 het stuk ten noorden daarvan. In 1976 werd tijdens een renovatie onder andere een nieuwe vijver gegraven. De totale oppervlakte bedraagt ruim 5 hectare.

Het park is onderdeel van de stedelijke ecologische hoofdstructuur, en via hetWeteringpad (Kerk en Zanen)aangesloten op de provinciale ecologische hoofdstructuur. Deze ecologische hoofdstructuur heeft tot doel verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat planten en dieren ruimte krijgen om zich te verplaatsen en in andere gebieden te vestigen. Zo ontstaat er meer natuurwaarde in een groter gebied. 

Kastanje(ziekte)

Bij de entree van het park naast de kinderboerderij, springen meteen de monumentale paardekastanjes in het oog. Andere oude bomen in het park zijn onder andere beuken, platanen, esdoorns en Noorse esdoorns. Helaas zijn veel kastanjebomen aangetast door de kastanjeziekte, die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een bacterie. Hiernaar wordt momenteel nader (landelijk) onderzoek gedaan.

Zieke bomen zijn te herkennen aan roestbruine 'bloedende' plekken. Na verloop van tijd gaat de schors barsten vertonen en zijn de bomen ten dode opgeschreven, aangezien er nog geen remedie tegen de ziekte is gevonden. Meer informatie over de kastanjeziekte is te vinden op de speciale website van Universiteit Wageningen: http://www.kastanjeziekte.wur.nl

Stinzenplanten
In april verschijnen er bijzondere bloemen in het park: de zogenaamde stinzenplanten. Deze naam komt van het Friese woord 'stins' dat een versterkt stenen huis betekent. In tuinen rond deze stinzen waren loofbomen geplant en de grond werd beschermd en bewerkt. Daardoor konden hier planten verwilderen die van oorsprong niet in Nederland groeien. Sommige stinzenplanten komen namelijk uit Midden- en Zuid Europa en Klein Azië.

In het voorjaar profiteren deze planten van het zonlicht tussen de nog kale bomen. In het Bospark kunt u dan bosanemoon, sterhyacint, wilde hyacint, voorjaarshelmbloem, daslook en zomerklokjes aantreffen. In de loop van de zomer nemen andere planten, zoals boterbloem, zevenblad en brunel de kleur voor hun rekening. Ook fluitenkruid kan tussen de bomen worden gezien.

Vogels
Oude parken hebben in het algemeen een rijk vogelleven, omdat ze veel schuil- en broedplaatsen bieden. In het park zijn onder andere merel, kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoning, grote bonte specht, tjiftjaf en af en toe een ransuil te zien. Ook de spreeuw, die zijn nest maakt in boomholten, kan hier terecht. De combinatie van bomen (schuilplaats) en water (voedsel in de vorm van vliegende insecten) is ideaal voor vleermuizen.

 

Tekst en foto's : Monique Smulders

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in