PKN Maranathakerk logo

PKN Maranathakerk

Maranathakerk
De kerk, als geloofsgemeenschap, is al heel lang in Alphen aan den Rijn aanwezig en werkzaam, ze mogen daar best trots op zijn. Al die tijd is in de kerk gebeden, gevierd, (mede)geleden, geloofd, gezongen en geleerd. Maar natuurlijk ook gedoopt, getrouwd, begraven, en herdacht. Want juist dáárvoor is de kerk. De kerk, en de gemeente van Jezus Christus,  is nodig. De kerk is van onschatbare waarde, heel het leven, op zondag, doordeweeks, op gedenkwaardige momenten. Gisteren, vandaag én morgen!

Vanuit de gedachte “we hebben de kerk, en de gemeente van Jezus Christus, nodig” worden door de wijkkerkenraden velerlei activiteiten ontplooid. Om je meer inzicht te geven in de voorgenomen activiteiten geeft jouw wijkkerkenraad kort aan waarop dit jaar de nadruk komt te liggen.

Met de komst van onze nieuwe wijkpredikant ds. P.L. Smilde komt de nadruk op optimale pastorale zorg te liggen. Samen met Gonja van ’t Kruis voor het ouderenpastoraat en Jan Verduijn voor het jeugdwerk beschikken ze over een enthousiast drietal dat zorg zal dragen voor het pastorale werk in hun wijk. De wens van de wijkkerkenraad voor 100% pastorale zorg komt op deze manier dubbel en dwars uit. Minder gastpredikanten en meer voorgaan van hun eigen wijkpredikant, in kerkdiensten, zal de binding met hun wijk zeker versterken.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in