Weteringpad logo

Weteringpad

Weteringpad Het Weteringpad is een langgerekt groengebied (totaal 13 km lang en zo'n 100 meter breed) aan de noord-west kant van de woonwijk Kerk en Zanen. Aan de overzijde ligt bedrijventerrein Molenwetering. Het Weteringpad loopt helemaal door tot in Hazerswoude.

Het pad is onderdeel van de stedelijke ecologische hoofdstructuur. Deze heeft tot doel verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat planten en dieren ruimte krijgen om zich te verplaatsen en in andere gebieden te vestigen. Zo ontstaat er meer natuurwaarde in een groter gebied. 

Bloemrijk
Het Weteringpad vormt een verbinding naar het Alphense Bospark en sluit aan op de provinciale ecologische hoofdstructuur, die onder andere langs de gehele N11 loopt. Het Weteringpad valt te omschrijven als bloemrijk grasland. Eén deel van het gebied bestaat uit grasland met jonge aanplant en duidelijk aangelegde structuren. Een ander deel van het gebied is natuurlijker en grilliger, met oudere beplanting. Hier liggen ook eilandjes in het water. Sommige percelen worden begraasd door Galloway koeien.

Vlinders
In het gebied zijn komen veel distels voor, zoals de akkerdistel en de speerdistel. Distels zijn belangrijke voedselplanten voor vlinders die met hun lange roltong de nectar uit de bloempjes halen. Bijvoorbeeld de distelvlinder, dagpauwoog en de kleine vos. Brandnetels vormen de zogenoemde waardplanten voor veel vlindersoorten. Dat wil zeggen dat de eitjes hierop gelegd worden en dat de rupsen van deze vlinders uitsluitend of voornamelijk brandnetels eten. De gehakkelde aurelia is hier een voorbeeld van. Ook libellen en juffers zijn insecten die hier 's zomers veel voorkomen.

In het voorjaar (april/mei) bloeien kievietsbloemen in het grasland, een plantensoort die we niet veel meer in het wild aantreffen en die dan ook beschermd is. Andere plantensoorten die in de loop van het jaar langs het Weteringpad en het water verschijnen zijn lisdodde, egelskop, waterpeper, heermoes, zwanebloem (beschermd!), pijlkruid, berenklauw, haagwinde, klit en bitterzoet.

Karekiet
In de rietbeplanting is 's zomers de kleine karekiet te horen. Koolmezen, merels en spreeuwen houden zich op in het groen. In het najaar is er kans om kneutjes (vogels) te zien. Er scharrelt een fazant rond en soms is er een buizerd te zien of horen (met een 'miauwend' geluid). Meerkoeten, wilde eenden en futen zwemmen tussen gele plomp en waterlelie. Het water wordt omzoomd door bomen en struiken zoals eik, wilg, sleedoorn en vlier. 

Tekst en foto's : Monique Smulders

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in