Kringloopwinkel Alphen  logo

Kringloopwinkel Alphen

Even voorstellen

Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn is een stichting zonder winstoogmerk. We stellen ons graag nader aan u voor met: “Meer dan alléén een winkel.” Dit is heel bewust gekozen, want veel mensen denken bij het woord ‘kringloop’ aan alléén een winkel met tweedehands goederen. Heel begrijpelijk omdat men vooral met dit onderdeel van de organisatie te maken heeft door het afleveren van goederen of door het bezoeken van de winkel.

Wij hopen u echter door een blik in onze organisatie te verrassen met de vele andere kanten van Stichting Kringloop Alphen: door en naast onze inzamel- en winkelactiviteiten kunnen wij werkgelegenheid creëren, het milieu ontzien en voorlichting geven op het gebied van afval en hergebruik. Daarnaast proberen we maatschappelijke meerwaarde te creëren waar we kunnen, onder andere door het steunen van goede doelen, met geld, maar bij voorkeur ook met goederen.

DOELEN

  • We vinden het belangrijk dat de afvalberg vermindert. Daarom streeft Stichting Kringloop Alphen naar maximaal hergebruik van producten en materialen. 
  • We willen werk creeren, zowel betaald als onbetaald. De goede band met werkgelegenheidspartners zoals de gemeente, sociale werkplaats, reïntegratiebureaus en vrijwilligersorganisaties koesteren we.
  • We willen voorlichting geven over afval en hergebruik.
  • We willen financieel autonoom blijven. Al mogen we als stichting geen winst maken, we moeten wel uit onze kosten komen. Kosten zijn onder andere personeel, huisvesting, de drie bussen die dagelijks rondrijden om de gemiddeld 20 adressen per dag te bezoeken en het textiel op te halen, verzekeringen, verwarming en gas en licht enzovoort. Wij krijgen hiervoor geen inzamelvergoeding of subsidie, we betalen alles uit de opbrengst van de verkoop. Dat blijft spannend want we willen ook dat u voor zo min mogelijk geld leuke en mooie spullen kunt kopen. Wij blijven ons best doen, maar we kunnen uw steun en sympathie daarbij goed gebruiken.
Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in