Humanitas Rijnland logo
Tip!

Humanitas Rijnland

Wij zijn 350 vrijwilligers die een luisterend oor bieden en soms ook heel praktische hulp bieden. Onze drijfveer: Dat we voor iemand anders een verschil willen maken. Maar ook omdat we het gezellig vinden om met iemand anders een tijdje samen op te trekken. In minder dan een jaar zien we mensen enorm opknappen en veranderen. Daar doen we het voor.

Geen standaard
Wij zijn bijna allemaal vrijwilliger. We zijn er vooral trots op dat we geen standaard vrijwilligers zijn. We gaan zo ver mogelijk om de mensen aan wie wij gekoppeld zijn te kunnen ondersteunen.

Voor iedereen
We doen dat voor iedereen die iemand nodig heeft. We helpen jonge ouders met de opvoeding van hun kinderen, we trekken samen op met mensen die zich alleen voelen, we trekken samen op met jongeren, we bezoeken gevangenen die voor de rest geen bezoek krijgen, en we hebben een aantal financieel onderlegde vrijwilligers die mensen helpen om hun administratie weer op orde te krijgen en dat zo te houden.

Jeugdsupport, een maatjesprogramma voor jongeren die te maken (hebben) gehad met een vorm van jeugdzorg.

Iedere jongere heeft dromen en wil iets van zijn leven maken. Soms gaat dat niet gemakkelijk.
Jeugdsupport is een maatjesproject voor jongeren (12 tot 21 jaar) afkomstig uit de regio Rijnland, waarbij vrijwilligers jongeren die jeugdhulpverlening of JGGZ hulp hebben (gehad) ondersteunen met het opbouwen van hun toekomst. Een maatje is iemand die van mens tot mens ondersteunt, zodat de jongere weer vertrouwen krijgt in zichzelf en in anderen.

Het maatje is geen hulpverlener maar een vrijwilliger; iemand met wie de jongere een goede klik heeft/kan opbouwen; iemand die enthousiast is om met een  jongere  activiteiten te ondernemen zodat de jongere plezier ervaart, weer vertrouwen krijgt in zichzelf en een netwerk kan opbouwen. Het gaat om activiteiten zoals bijvoorbeeld  kletsen, sporten, muziek maken, koken, een opleiding bezoeken, meegaan naar de woningbouwvereniging.

Het maatje geeft het goede voorbeeld, geeft vertrouwen en afleiding en is bereid de jongere een tweede, een derde of zelfs een vierde kans te geven. Hij/zij staat stevig in zijn schoenen en is bereid om iedere week, of één maal in de 2 weken, met de jongere op te trekken gedurende ongeveer een jaar.

Humanitas geeft aan iedere vrijwilliger voordat ze aan de slag gaan een scholing, gericht op de doelgroep. Intervisie en thema bijeenkomsten vinden door het jaar heen plaats.

Jongeren melden zichzelf aan of worden  aangemeld door een ouder of een hulpverlener bij de coördinator  van Jeugdsupport. Om te komen tot een zo goed mogelijke match tussen jongere en vrijwilliger vindt er een gesprek plaats tussen de jongere (en zijn hulpverlener) en de coördinator om de wensen en ideeën van de jongere over het maatje te bespreken. Daarna volgt er een tweede gesprek waarbij een vrijwilliger aansluit die als maatje wil fungeren. Als beiden akkoord gaan, maken ze daarna samen afspraken. De coördinator onderhoudt het contact met de vrijwilliger en begeleidt de koppeling.

Humanitas heeft al enkele jaren een preventief programma, “Maatjesproject voor Jongeren”. Dit is voor jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. Jeugdsupport is er voor de doelgroep jongeren met zwaardere problematiek.

Voor informatie, folders, vragen of aanmeldingen voor Jeugdsupport
Anne Wöstmann
Coördinator Jeugdsupport, Humanitas-Rijnland
www.humanitas-rijnland.nl
Bereikbaar via: jeugdsupport.Rijnland@humanitas.nl
Mobiel: 06 35122334

Vrijwilligers bieden vriendschap, emotionele steun en praktische hulp aan gezinnen met tenminste 1 kind onder de 7 jaar.

Een ouder: ”De Home-Start vrijwilliger betekent voor mij net die paar handen extra, die ik zelf vaak tekort kom met drie kleine kinderen. We praten samen, we ondernemen wat
met de kinderen en ondertussen krijg ik tips over opvoeden als ik eens ergens mee zit.

Werkgebied: gemeente Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop
Contact: Jannie Beukers
J.beukers@humanitas.nl 
Tel: 06-49040990

Vrijwilligers maken jongeren van 10 tot 23 jaar krachtiger door positieve aandacht. 

Een jongen die regelmatig spijbelt en niet goed weet wat hij eigenlijk wil. Een meisje met een zieke moeder en die weinig vriendinnen heeft. Een jongen wiens ouders gaan scheiden en die ’s avonds te lang blijft gamen.

Werkgebied: gemeente Alphen a/d Rijn
Contact: Maroeska Olsthoorn
m.olsthoorn@humanitas.nl 
tel. 06-48530651

Een vrijwillig Netwerkcoach begeleidt mensen bij het opbouwen, versterken en uitbreiden van hun sociale netwerk.

Een deelnemer: "Netwerkcoaching heeft mij geholpen mijn netwerk weer groter te maken. Ik heb nu meer leuke bezigheden op een dag en kan voor allerlei zaken weer een beroep doen op mijn eigen netwerk. Of dat nou voor een goed gesprek of een klus in huis is."

Werkgebied: Alphen aan den Rijn
Contact: Els Muyris
e.muyris@humanitas-rijnland.nl 
Tel: 06-651148711

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in