Alphens eV

Alphense centrum voorlopig nog niet busvrij

In het Vervoerplan 2020 van Arriva staat dat ook in de komende periode nog bussen in het Alphense centrum blijven rijden. Maar de vervoersorganisatie en de gemeente laten weten onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden van het weren van de bussen uit het Alphense centrum.  

Jaren geleden is het centrum van Alphen heringericht tot een “Shared Space” gebied. Bij dit verkeersconcept bepalen weggebruikers zelf de voorrangsregels. De ruimte is daarom ingericht met zo min mogelijk belijning, markering of bebording. Ook de bus maakt hier deel van uit.

Noodzakelijkheid van bussen in Alphense centrum
De vraag die al een tijdje speelt is de noodzakelijkheid van de bussen in het Alphense centrum. In de afgelopen jaren is de frequentie van de bussen afgenomen, waardoor er per uur nog maar maximaal 4 bussen door het centrum rijden. De gemeente meldt dat in een gesprek met de voorzitter van het centrummanagement naar voren is gekomen dat nog steeds de wens bestaat om de bus uit het centrum te weren, ondanks dat de frequentie van de bussen de afgelopen jaren al is gedaald. Reden hiervoor is dat de opvatting heerst dat de bussen in het centrum ten koste zouden gaan van de kwaliteit en de beleving van voetgangers in het centrum. 

Telling
Arriva meldt dat buslijnen 1 en 2 in de nieuwe dienstregeling gebruik zullen blijven maken van de route door het Alphense centrum. Bij een telling heeft Arriva gelet op het aantal personen dat op werkdagen en in de weekenden in- en uitstappen bij de bushaltes in het centrum. “In de huidige situatie stappen op werkdagen gemiddeld zo’n 113 personen in of uit bij de halte Aarhof. Bij het gemeentehuis zijn dit 71 personen. Op zaterdag zijn dit 142 personen bij de Aarhof en 45 bij het gemeentehuis”, meldt Arriva.

Zoeken naar alternatieven
In de komende periode zal een onderzoek worden gestart naar het weren van de bus in het centrum van Alphen aan den Rijn. Een randvoorwaarde van de gemeente bij het zoeken naar alternatieven is dat het Alphense centrum wel bereikbaar moet blijven. Arriva heeft hiervoor al enkele alternatieven aangedragen.

De eerste mogelijkheid is om buslijnen 1 en 2 een andere route te laten rijden. Hierbij zullen de bussen over de Koningin Julianabrug rijden, waarbij de haltes Castellumstraat en De Aarhof vervallen. Deze zullen worden vervangen door de bushaltes Centrum Hoge Zijde en Willem de Zwijgerlaan (tussen de Lijsterlaan en de Kennedylaan). Dit zou betekenen dat de afstand naar de Lage Zijde en De Aarhof ongeveer 900 meter bedraagt.

Arriva laat weten dit niet wenselijk te vinden voor de bereikbaarheid van het centrum. Een andere mogelijkheid is daarom om de route door te trekken van de Thorbeckestraat naar de Oranje Nassausingel, waarbij de bussen via de Lijsterlaan en de Thorbeckestraat rijden. Op de Thorbeckestraat moet dan een bushalte worden aangelegd, welke kan dienen als bushalte voor het centrum. De afstand naar de Aarhof zou dan 400 meter bedragen.

Voorlopige conclusie
Op basis van de aangedragen alternatieven heeft Arriva ook een voorlopige conclusie getrokken. “Gelet op bovenstaande overwegingen is het beste cq. minst slechte alternatief voor een “busvrij” centrum de route via Willem de Zwijgerlaan-Lijsterlaan-Thorbeckestraat-Oranje Nassausingel.” Aangezien de gemeente geen afbreuk wil doen aan de bereikbaarheid van het centrum, vormen de aangedragen alternatieven van Arriva geen oplossing. Tot het einde van de huidige concessieperiode (2022) zullen de bussen dus in het voetgangersgebied blijven rijden. Voor de nieuwe concessie zullen naar mogelijkheden worden gezocht om het voetgangersgebied in het centrum busvrij te maken.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie vandaag 20:02

Geen valse beloftes meer voor de Molukse gemeenschap

Op 10 oktober jl. vond op het Gemeentehuis Alphen aan den Rijn de commissiebehandeling met betrekking tot het sociaal en maatschappelijk domein plaats inzake het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.  

Gemeente vandaag 17:51

Nieuwe aanpak tegen Japanse Duizendknoop

Gemeente Alphen aan den Rijn start een proef met een nieuwe bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die heel gericht onkruid aanpakt.

Politiek vandaag 17:23

Pilot met vast team voor groenbeheer per dorp of buurt

Gemeente Alphen aan den Rijn voert een pilot uit om met een vast team een buurt of dorp te onderhouden. Dezelfde groenmedewerkers werken een aantal dagen per week op dezelfde locatie. Daardoor kan een buurt de prioriteiten zelf bepalen.

Advertorial Horeca vandaag 16:54

Speciaalbieren voor het uitkiezen bij De Bierentuin

Alphen aan den Rijn is een bierentuin rijker. In de Hooftstraat is sinds kort De Bierentuin gevestigd, een plek waar de speciaalbieren vol in het zicht staan en eigenaar Willem Peter altijd in is voor een praatje.  

Horeca vandaag 16:15

Restaurantweek: Bowling Alphen

Van 31 oktober tot en met 10 november 2019 wordt de Alphens Restaurantweek georganiseerd. Wij brengen je in de gelegenheid om kennis te maken met de beste restaurants in Alphen. Deze keer zetten we Bowling Alphen in de schijnwerpers.