Pixabay

Invoering woonplicht

In de raadsvergadering van 3 juni werd onder andere gesproken over het verzoek van de ChristenUnie-fractie aan burgemeester en wethouders om te onderzoeken of in Alphen een woonplicht kan worden ingevoerd voor kopers van (koop- en huur)woningen.

Met zo'n verplichting tot zelf bewonen door de koper kan worden tegengegaan dat zowel bestaande als nieuw gebouwde woningen in grote aantallen worden opgekocht door beleggers. Die woningen worden vervolgens tegen extreem hoge huurprijzen verhuurd en op die manier onttrokken aan het bestand sociale en middensegment woningen.

Aanvankelijk betrof deze massale onttrekking vooral bestaande panden in Amsterdam. Dit had tot gevolg dat veel Amsterdamse zoekers naar een betaalbare huur- of koopwoning uitweken naar omliggende gemeenten, waardoor ook daar de huur- en koopprijzen de pan uit rezen. In de afgelopen jaren is dit verschijnsel ook steeds meer in andere gemeenten opgetreden, zelfs buiten de Randstad. Zo ook in Alphen aan den Rijn.

De ChristenUnie-fractie had al op 29 oktober 2020 een verzoek (motie) klaar over 'Bouwen voor burgers - onderzoek woonplicht'. Daarin werd het college van B&W verzocht om:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een woonplicht in de gemeente Alphen aan den Rijn in te voeren. Daarbij zou nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de mogelijkheden tot handhaving, het maximum aankoopbedrag en een redelijke termijn voor de woonplicht;
  • de gemeenteraad hierover binnen drie maanden te informeren.

In de vergadering geeft het college aan positief tegenover deze motie te staan en de mogelijkheden te gaan onderzoeken voor het invoeren en handhaven van een woonplicht. De wethouder wees wel op een mogelijke complicatie ten aanzien van de bestaande woningvoorraad, maar is bereid de mogelijkheden zorgvuldig te onderzoeken. Met deze toezegging wordt de motie niet in stemming gebracht.

In de brief van 20 april 2021 aan de gemeenteraad gaven B&W aan dat de motie van de ChristenUnie-fractie, waarin om onderzoek wordt gevraagd naar de mogelijkheden van woonplicht, zal worden beantwoord in de toekomstige woonvisie en het bijbehorende woningbouwakkoord. B&W verdedigen dit uitstel met de opmerking dat nog niet duidelijk is wanneer de wijziging van de Huisvestingswet waartoe de Tweede Kamer in maart heeft besloten, van kracht zal worden, en met een beroep op de aanstaande start van het gemeentelijke traject om de woonvisie te actualiseren.

In de agenda voor de raadsvergadering voegen B&W hieraan toe dat zij in dat traject zullen onderzoeken welke instrumenten nodig zijn in de Alphense woningmarkt om starters en anderen beter te bedienen, en dat daarbij ook de mogelijkheid van een woonplicht zal worden bekeken.

De ChristenUnie-fractie toonde zich ontstemd over dit uitstel, dat vooral voor starters nadelige gevolgen heeft. Volgens de fractie is dit uitstel onnodig omdat een woonplicht in Alphen nu al kan worden ingevoerd voor nieuw te bouwen woningen; hiervoor hoeft niet te worden gewacht op wijziging van de wetgeving. In enkele grote steden is al een woonplicht ingevoerd, onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle. De ChristenUnie-fractie heeft daarom in de raadsvergadering van 3 juni gevraagd haar motie voor wat betreft nieuwbouwwoningen op korte termijn te behandelen in de commissie (RED), in elk geval voor nieuwbouwwoningen. Daarmee komt een concrete maatregel op dit punt tenminste in zicht.

Dit voorstel is door de Raad met instemming begroet. De mogelijkheid van een woonplicht zal daarom nog vóór de zomer in commissieverband worden besproken.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige vandaag 17:57

Erfgoedfonds verleent subsidie voor herstel Gebouw Nabij

Onlangs is voor het Gebouw Nabij aan het Lauraplein 2 door de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidie toegekend uit de pot van het Erfgoedfonds. De stad en de omgeving heeft er belang bij het aanzien van het gebouw in oude glorie te herstellen en te behouden voor het nageslacht, zo luidde het argument. 

Advertorial Overige vandaag 16:35

Vrijwilligersmarkt op 26 oktober in het gemeentehuis

Op dinsdagavond 26 oktober organiseert Tom in de buurt samen met het nieuwe Vrijwilligerspunt een Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis Alphen aan den Rijn. Organisaties brengen hier hun vrijwilligersvacatures onder de aandacht. Inwoners worden uitgenodigd om mogelijkheden te verkennen en vrijwilliger te worden. Komen dus! 

Dronefotografie vandaag 15:18

Alphen vanuit de lucht: een oase van groen in het Prinses IreneBos

Vanuit de lucht ziet alles er net even anders uit. Daarom neemt de Alphense fotograaf Josh Walet ons elke zaterdag mee op reis door Alphen met zijn drone. Zo beleef je Alphen in vogelvlucht. Dit keer het Prinses IreneBos, een natuurgebied van maar liefst 24 hectare groot.

Alphens Restaurantweek 2021 vandaag 12:53

De beste Argentijnse gerechten eet je bij El Caballo

Van donderdag 28 oktober t/m zondag 7 november organiseren wij de najaarseditie van de Alphens Restaurantweek. Elf dagen lang serveren restaurants de lekkerste meergangen menu’s. Bij El Caballo geniet je van de lekkerste authentieke Argentijnse gerechten.

Politiek vandaag 11:46

Voortaan ook kiezen voor ja/ja sticker

De brievenbussen kunnen, als het aan de Alphense gemeenteraad ligt, voortaan worden voorzien van een ja/ja sticker. Daarmee geeft de bewoner aan graag al het drukwerk te ontvangen.