Gemeente Alphen aan den Rijn

Bomen vervangen

De gemeente heeft een zorgplicht voor de bomen in de openbare ruimte. Daarom wordt elke boom minimaal één maal per drie jaar gecontroleerd.

Met het onderzoek wordt bepaald welke bomen ziek zijn of de openbare veiligheid in gevaar brengen. De firma Punt BV is inmiddels gestart met het kappen van deze dode of zwakke bomen. Het grootste deel van de bomen wordt vervangen door nieuwe bomen.

Onderzoeken
Uit de reguliere driejaarlijkse controle zijn bomen naar voren gekomen die vervangen moeten worden. De wilgen en populieren zijn extra gecontroleerd, voor de veiligheid.
Er is ook een onderzoek naar de kwaliteit van onze essenbomen gedaan. We hebben op dit moment te maken met een boomziekte in de essen, de zogenaamde essentaksterfte. Uit onderzoek is gebleken dat  tussen 200 en 250 essen moeten worden verwijderd. Daarnaast worden nog circa 300 bomen verwijderd. In totaal staan er ca. 45.000 bomen in het openbaar gebied van onze gemeente. Meer informatie over de essentaksterfte.

Herplanten
De gemeente vindt het belangrijk zoveel mogelijk bomen te herplanten. In het bomenbeleid is vastgelegd dat we monitoren hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuwe bomen er geplant worden. Het streven is het aantal bomen niet af te laten nemen. Soms zijn er situaties waarin herplanten nog niet mogelijk is, omdat de verwijderde bomen in verhardingen stonden of het om locaties gaat die te dicht begroeid zijn. Nieuwe aanplant heeft dan geen goede kans van slagen. De gemeente zoekt dan een alternatieve plantlocatie.

De meeste impact zal het verwijderen van zieke essen in een bomenrij of laan hebben. Daar komen niet direct nieuwe bomen terug. De gemeente wacht met herplanten totdat het merendeel van de essen uit de rij verdwenen is en herstelt de bomenrij dan in één keer door een nieuwe bomenrij. Vanuit veiligheid kan niet worden gewacht met het verwijderen van de aangewezen essenbomen.

Beschermwaardige bomen
Helaas is ook een aantal bomen van de lijst Beschermwaardige houtopstanden 2017 aan het einde van hun levensduur gekomen. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen aangevraagd en verleend. In de ontheffing is het herplanten van deze bomen als voorwaarde opgenomen. Dat betekent dat elke beschermwaardige boom die wordt gekapt ook wordt vervangen. Meer informatie en de locatie van de beschermwaardige bomen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Algemeen vandaag 18:43

Auto drie keer over de kop bij Hazerswoude

Een bestuurder van een auto is vanmiddag drie keer over de kop geslagen op de N11 ter hoogte van Hazerswoude. De bestuurder kon zelf uit de auto komen.

Overige vandaag 15:30

Designstoel voor Alphenaar Ad de Bruijn

Winnaar Ad de Bruijn en zijn vrouw Yvonne ontvingen afgelopen week de designfauteuil Caruzzo van Leolux uit handen van Gert de Jeu, eigenaar van Berden by Houweling. Ad: “Eigenlijk bizar dat we dit winnen, want we hebben nog nooit iets gewonnen. Wij zijn hier echt enorm blij mee. Zo’n stoel past heel goed bij ons.”  

Horeca vandaag 14:40

Officiële opening Knøss

Zaterdag 21 september is de officiële opening van horecagelegenheid Knøss. Speciaal voor de opening zijn er gratis kaneelbroodjes voor alle gasten!  

Politiek vandaag 13:40

Fietsknelpunten Top 10 wordt vervangen door Programma Fiets

Gemeente Alphen aan den Rijn wil veel meer voorrang geven aan fietsers. Daarom is een visie gemaakt met een Fietsprogramma. Het gemeentelijke fietsbeleid vervangt de nu toe gebruikt Top 10 Fietsknelpunten van de Fietsersbond.