Josh Walet

Bouwen in de Gnephoek: Minister de Jonge krijgt advies van voormalig Deltacommisaris

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? De provincie is tegen omdat de bodem ongeschikt zou zijn, maar de gemeente wil juist graag bouwen in de Gnephoek. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde heeft advies gekregen van Wim Kuijken: 5.500 woningen

Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, is begin juni door Minister Hugo de Jonge aangesteld als onafhankelijk adviseur over bouwen in de Gnephoek. De vraag die centraal stond was in hoeverre woningbouw zou moeten en kunnen bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave voor ons land en in de regio. In zijn rapport ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ schetst hij meerdere scenario’s.

5.500 nieuwe woningen

Zo bestaat er één scenario zonder (extra) woningbouw, maar met een opgave voor het landelijk gebied en zijn er drie scenario’s met woningbouw in verschillende omvang, samen met natuur, water en bodem. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch.

Deze woningen moeten volgens Kuijken in de hoger gelegen delen van de Gnephoek met stevige bodemgesteldheid gebouwd worden. Met dit scenario kunnen bestaande natuurwaarden worden versterkt en kan op een duurzame manier gebruik gemaakt worden van de bodem. Het aantal woningen zal bijdragen aan de woningbehoefte van Alphen aan den Rijn.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

werkbezoek de jonge gnephoek.jpg

Masterplan Gnephoek

Minister Hugo de Jonge ziet dit advies als een doorbraak: “Met dit voorkeursscenario, uit het opgestelde onafhankelijke advies van Wim Kuijken, ligt er nu na jarenlang praten en discussiëren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek.” De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde heeft het advies besproken met de verschillende partijen.

"Gelukkig wordt nu wel erkend dat wij als 100.000+ gemeente in staat moeten zijn om een vitale gemeente te kunnen zijn en blijven. Dat betekent dat er ruimte moet komen voor meer woningen en dat er een grens zit aan binnenstedelijke verdichting. Met deze uitkomst kunnen we een belangrijke stap zetten in de planontwikkeling van de Gnephoek. De betrokkenheid van de heer Kuijken bij het vervolgtraject, geeft ons vertrouwen", aldus wethouder Van As.

“Het is nu zaak om samen met provincie, gemeente, Hoogheemraadschap en regio tot een definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen”, aldus de minister. Het voorkeursscenario zal verder uitgewerkt en onderzocht worden en gevormd worden tot Masterplan Gnephoek. De partijen zullen samen tot een besluit komen waarover voor de zomer van 2023 wordt overlegd.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Sport vandaag 16:11

Opening buurtsportvereniging Kerk en Zanen

Op 3 juli vindt van 14:00 – 16:00 uur de opening van de buurtsportvereniging in Kerk en Zanen plaats. Een buurtsportvereniging is een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen bewegen. De vereniging wordt georganiseerd door en met inwoners in de wijk.

Werken vandaag 12:59

Vacatureoverzicht week 24: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier. 

Verkeer en vervoer vandaag 11:26

Onderhoudswerkzaamheden aan A12 en A20 in volle gang

Het grootschalige onderhoud aan de A12 en A20 is nu twee weken bezig. In juni wordt het wegdek vernieuwd tussen Nieuwerbrug aan den Rijn en Utrecht, en er wordt gewerkt aan viaducten en vangrails. Weggebruikers van Alphen aan den Rijn richting Utrecht dienen hier rekening mee te houden.   

Overige gisteren 16:38

Woonforte overhandigt cheque ter waarde van € 5.000 aan Participe

Op de Nationale Buitenspeeldag op de Burgemeester Bruins Slotsingel overhandigde Monique Brewster, directeur-bestuurder van Woonforte, een cheque van € 5.000 aan Participe voor het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren in aandachtswijken. Participe en de jongerenwerkers zetten zich in voor deze kwetsbare groep binnen onze samenleving. Ook Woonforte vindt het belangrijk dat deze jongeren een waardevolle plek vinden in hun buurt.

Advertorial Kinderen gisteren 12:48

Romeinse dag in het Alphense Stadshart

Op vrijdag 28 juni wordt het Alphense stadshart omgetoverd tot een levendig Romeins dorp, speciaal voor groepen van zowel jongeren als ouderen. Het programma biedt activiteiten zoals een speurtocht en Romeinse vaartochten, waardoor op een interactieve manier kennis gemaakt kan worden met de Romeinse geschiedenis van Alphen.