Alphens EV

College stelt budget beschikbaar voor herstelwerkzaamheden Oude Raadhuis

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn is er veel achterstallig onderhoud geconstateerd. Om het pand op te knappen en de werkzaamheden uit te voeren moet een budget beschikbaar gesteld worden.

Jarenlang hebben in het Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn lekkages plaatsgevonden met houtrot als gevolg. Dit is tijdens onderhoudswerkzaamheden geconstateerd. “De EPDM bedekking in de verschillende bakgoten is 6 jaar geleden niet goed aangebracht en heeft daardoor staan lekken en heeft door inwatering veel houtrot veroorzaakt.” Ook de toren van het pand is door lekkages beschadigd.

“Met name vanuit veiligheidsoverwegingen was het noodzakelijk om de uitvoering van het achterstalligonderhoud aan het oude raadhuis direct op te pakken. Er moest daarnaast meteen gehandeld worden om verdere achteruitgang van de constructie te voorkomen en de voortgang van andere werkzaamheden mogelijk te maken. Op dit moment zijn alle werkzaamheden conform afspraak door de aannemer uitgevoerd”, aldus het college.

Uit te voeren werkzaamheden

Omdat het planmatig onderhoud tot twee keer toe is uitgesteld, is de omvang van de houtschade sterk toegenomen. Herstelwerkzaamheden zijn het verwijderen houtrot delen, deze worden hersteld en geschilderd. Ook moet de toren worden hersteld vanwege erge houtschade.

Verder hebben de verholen bakgoten schade vanwege een niet goed aangebrachte gootbekleding. “Op dit moment zijn alle bodems hersteld als onderdeel van het planmatig onderhoud en instandhouding”, zo laat het college weten. Boven het trouwbordes is houtschade aan gootbodems. De gootbedekking (EPDM) was hier ook niet goed aangebracht.

“Ook hier geldt, voor instandhouding van het Monument, dat als er op dit moment niets gebeurt gaat het onderhoud snel verder achteruit gaan en verlies dit veel meer (monumentale) én esthetische waarden. De instandhouding van het Rijksmonument is een prioriteit en verhogen de kosten naar rato van uitstel van herstel.”

Financiën

Voor de werkzaamheden wordt een bedrag van € 350.000 uitgetrokken. “Dit bedrag is tot stand gekomen door constateringen tijdens de werkzaamheden en inspecties door Alphaplan en de aannemer. Op basis daarvan is een meerwerk begroting opgesteld”, aldus het college.

“Na toetsing conform het “stringent begrotingsbeleid” is gebleken dat dekking gevonden kan worden binnen de huidige begroting door her-allocatie van beschikbare financiële ruimte binnen programma 4 in 2022/2023 en vanuit een beschikbare bestemmingsreserves (Locatie Toor en Onderhoud bedrijfsgebouwen). Na de verkoop van de laatste units is deze reserve niet meer nodig en kan hij vrij worden ingezet.” Na besteding zal de reserve Locatie Toor worden opgeheven.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 17:06

Geen last meer van warme nachten

Dit weekend kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden. Zie je er ook zo tegen op? Die warme zomernachten… Bloedheet in bed en zwetend wakker worden. Gelukkig kan dat anders! Met Dutch Dream Slaapcomfort kom je goed voorbereid de warme zomernachten door.

Gemeente gisteren 15:59

Gemeente onderzoekt ondermijning in buitengebied

In augustus 2022 heeft de Gemeente een onderzoek gestart naar ondermijning in het buitengebied. Dit onderzoek, waarbij 198 adressen zijn bezocht, is onlangs afgerond.