D66 Alphen aan den Rijn kijkt en luistert naar inwoners

We vervolgen vandaag het interview met Gert over het thema “dicht bij de kiezer staan en goed naar mensen luisteren.” Vandaag deel twee!

Klopt het dat dit onderwerp de D66 fractie nauw aan het hart ligt?

Gert: “Zeker weten! Hier moet het in de politiek namelijk om draaien. Ook vinden wij dat onze gemeente hier nog belangrijke stappen in kan zetten. Te vaak acteren B&W en de gemeenteraad vanachter een bureau. Daarvandaan denk je al snel te weten wat de consequenties van besluiten zijn. Maar dénken het te weten is vaak niet goed genoeg; je moet het zéker weten. Kijk en luister dus naar de bewoners. Waar liggen de behoeftes? Wat is belangrijk? Het kost weinig moeite, maar het levert veel op.”

Nee/nee op je deur wordt Ja/Ja

Gert: “Ons D66 raadslid Pieter Jan Morssink heeft een motie ingediend om de bekende nee/nee sticker- die aangeeft dat een bewoner niet gediend is van het ongevraagd ontvangen van reclamefolders- te wijzigen in een ja/ja sticker. Veel mensen vinden het zeer irritant om reclamemateriaal ongevraagd in de bus te krijgen. Daarnaast vinden ze het ook irritant dat de enige manier om dit te voorkomen, het plakken van een nee-nee sticker is: eigenlijk is dit de wereld op zijn kop. Daarom willen we liever dat het de standaard wordt dat je als inwoner géén reclame krijgt. Als je het nou per sé wel wilt, doe er dan even moeite voor en plak een ja/ja sticker op je brievenbus!”

“Overigens komt hier ook een belangrijk duurzaamheidsaspect bij kijken. Bij een huishouden zonder nee/nee sticker valt namelijk per jaar zo’n 30 kilo reclamedrukwerk op de mat. Tel daarbij op de gebruikte inkt en distributiekosten – niet echt een duurzaam beleid. Dus maak van de nee/nee sticker een ja/ja sticker. Hoe simpel kan het zijn: je voorkomt irritatie bij de inwoners van Alphen aan den Rijn en het draagt bij aan minder afval en dus een beter milieu. Dit initiatief is mede tot stand gekomen door input van bewoners zelf, waar we goed naar geluisterd hebben.”

Dossier Jeugdzorg

“Een ander voorbeeld vind ik het Jeugdzorg dossier. Er stond een maatregel in de planning waarbij jeugdhulp-ambassadeurs, die aanwezig waren op de scholen, juist meer op afstand van de scholen zouden worden geplaatst. Hierdoor zou het voor leraren, kinderen en ouders lastiger worden om laagdrempelig in contact te komen met jeugdhulp. Het motief hierachter was: kostenreductie. Natuurlijk hebben we soms begrip voor ingrepen die worden gemaakt vanwege beperkte financiële middelen. Maar wij vonden dat deze voorgenomen maatregel zwaar ten koste zou gaan van kinderen met problemen. Waren de gevolgen wel voldoende onderzocht? Iedereen is het er namelijk over eens dat juist docenten een belangrijke rol spelen bij het voortijdig signaleren van problemen. Maar dan moeten er wel vaste professionals binnen de schoolgebouwen zijn waar de leerkrachten op terug kunnen vallen. Ons raadslid Maurits de Vries heeft daarom toen een motie ingediend om te voorkomen dat de preventieve jeugdhulp meer op afstand van de scholen zou worden geplaatst. Met steun van diverse partijen is door deze motie extra budget door de gemeente beschikbaar gesteld om jeugdhulp binnen het onderwijs toegankelijk te kunnen houden.”

Is dit dan niet gewoon ‘logisch nadenken? Of is het toch wel een voorbeeld van “goed naar de mensen luisteren?”

Gert: “Dit is juist een goed voorbeeld! Zittend vanachter een bureau was een besluit om op budgettaire gronden preventieve jeugdhulp op scholen af te schalen waarschijnlijk te rechtvaardigen geweest. Maar midden in de samenleving staan door goed te luisteren naar schoolbesturen, leerkrachten en gezinnen leidde tot die aangenomen motie. Ik wil ook een ander voorbeeld binnen het thema onderwijs noemen. Na een middelbare schoolopleiding zie je veel jongeren vertrekken naar steden om te gaan studeren. Luister echter naar die jongeren en je komt erachter dat een groot deel van die jongeren eigenlijk helemaal niet weg wil. Maar door het ontbreken van hbo-opleidingen 'jagen' we deze jongeren min of meer weg. Door met schoolbesturen in en buiten Alphen te gaan praten en uiteraard met de jongeren zelf, zie je dat er wel degelijk mogelijkheden te creëren zijn.”

“Je moet dan denken aan samenwerkingsverbanden en/of het opzetten van dependances van hogescholen. En luister vooral ook naar de behoeftes van het bedrijfsleven. Praat bijvoorbeeld eens met VOA-leden. Bedrijven zijn op zoek naar kennis en hoogwaardige arbeidskrachten. Jonge afgestudeerden dus. De jonge mensen die we nu, na de middelbare school, 'wegjagen'. We moeten daarom kennis in Alphen opbouwen en innovatiemogelijkheden creëren. Een goede afstemming tussen vraag (bedrijf) en aanbod (onderwijs) kan er hopelijk toe leiden dat we jongeren in Alphen gerichte hbo-opleidingen kunnen gaan bieden. Goed om te zien dat B&W dit idee inmiddels ook omarmd heeft en aan de slag is met een eisen- en wensenpakket.”

Gert, dank voor dit vierluik de afgelopen weken. Volgende keer gaan we de mensen voorstellen die op de kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen komen te staan.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Coronavirus in Alphen vandaag 15:22

Mobiel vaccinatieteam komt naar Moskee El Fath

Deze week staan er weer pop-up locaties in de regio van GGD Hollands Midden. Op vrijdag 3 december staat het mobiele vaccinatieteam bij Moskee El Fath in Alphen aan den Rijn.

Coronavirus in Alphen vandaag 14:29

GGD waarschuwt voor valse e-mails over verplichte boosterprik

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland. Daarvoor waarschuwt de GGD vandaag. Er zijn namelijk valse e-mails in omloop waarin staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik moet krijgen.