Alphens EV

Gemeente heeft maar twee ambtenaren op economie

Het belang van Economisch Development Board Alphen (EDBA) zit onder meer in adviezen die vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn zelf niet kunnen komen. De afdeling economie bestaat namelijk slechts uit twee medewerkers.

Wethouder economie, Gerard van As, heeft als het op economie aankomt weinig ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat. Om de Alphense economie vlot te trekken in en na de crisisjaren is dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van onder meer Alphense ondernemers.
Vanuit de zijde van ondernemingsvereniging VOA, indertijd onder aanvoering van voorzitter  John Vermeer, is dan ook het Economisch Actie Plan 2010-2013 gekomen. Dit is later hernoemd naar Economisch Actie Programma en zo ook opgenomen in het coalitieprogramma 2014-2018.

EDBA is opgericht om een aantal taken uit te voeren en om te functioneren als sparringpartner voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarom hadden ook vanaf het begin drie wethouders zitting in het platform.
Nu EDBA uitsluitend als adviesorgaan aan de slag gaat, zullen er geen wethouders meer deelnemen. EDBA adviseert aan het college van burgemeester en wethouders en daarmee ook aan de verantwoordelijke wethouder economie.

De adviezen die van EDBA worden verwacht vragen veel tijd en deskundigheid op verschillende sectoren. EDBA kan deze expertise wel leveren en de gemeentelijke afdeling niet. Daarvoor zijn twee ambtenaren gewoon te weinig menskracht.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Cultuur vandaag 12:06

Officiële opening STA-ART

Na 2,5 jaar op het adres De Aarhof 15 aanwezig te zijn geweest, is Galerie STA-ART vanaf 25 oktober te vinden in het voormalige winkelpand van Halfords, Aarhof 41. Op zaterdag 26 oktober om 15:00 uur wordt de nieuwe locatie feestelijk in gebruik genomen.

Advertorial Wonen en bouwen vandaag 10:37

Gooi uw dak in de strijd tegen de stikstofcrisis

De uitspraak eind mei van de Raad van State over de stikstofaanpak van de Nederlandse overheid heeft veel teweeggebracht. Vergunningsaanvragen liepen vast, bouwprojecten kwamen stil te liggen. Intussen beraadt de regering zich op een nieuwe benadering. Maar ook bedrijven, VvE’s en scholen kunnen een steentje bijdragen – via hun platte dak!