Gerard van As via Facebook

Gemeente koopt Mileway-panden: “Maakt weg vrij voor woningbouw Havenfront in de Rijnhaven”

De eigenaar van de Energieweg 37 tot en met 69 heeft zijn panden aan de gemeente te koop aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn zal samen met Vink Bouw en BPD dit perceel kopen. Dit om daar nieuwe woningen te bouwen.

Dat vertelt wethouder Gerard van As. “Het gaat om het deelgebied ‘Havenfront’ gelegen in ‘Rijnhaven-Oost’. Op termijn kunnen daar circa 700 woningen worden gebouwd. De panden worden voorlopig verhuurd, totdat de woningen daadwerkelijk worden gebouwd. Naar verwachting is dat rond 2026”, laat de wethouder weten via Facebook.

Al maanden wordt aan het gebied Rijnhaven-Oost gewerkt. De gemeente wil hier een plek van maken waar wonen, werken en vrijetijdsbesteding hand in hand gaan. “Zo moet er een uniek woon-werkgebied ontstaan, met nieuwe concepten in het werken, wonen, leren, recreëren en vrijetijdsbesteding”, aldus van As. Ook noemt hij de herontwikkeling van het Havenfront “een belangrijke binnenstedelijke herontwikkeling”.

Voordat het project met zo’n 700 woningen gerealiseerd kan worden moeten nog twee bedrijven in de directe omgeving “verworven worden”, schrijft de wethouder. “Met deze twee bedrijven zijn gesprekken over verplaatsing gaande en er is een onteigeningsprocedure voorbereid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Provincie Zuid-Holland hebben eerder al subsidie gegeven om het project Havenfront mogelijk te maken.”

“Met de aankoop van de Energieweg 37 t/m 69 komt de realisatie van het project Havenfront en de bouw van circa 700 woningen een stap dichterbij. En dat is goed nieuws, gelet op de grote druk op de woningmarkt”, stelt de wethouder.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.