Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeenteraad stelt het Contourenplan Gnephoek vast

Precies één jaar na het advies van voormalig deltacommissaris Wim Kuijken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Gnephoek, heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op donderdag 12 oktober 2023 ingestemd met het Contourenplan Gnephoek als kader voor de verdere planvorming. 

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen; hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeteren en hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts. Het Contourenplan wordt nu aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Natuur én wonen als ambitie

Wethouder Gerard van As (Wonen) is blij met deze volgende stap in het proces. ‘In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren heeft de gemeente de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad op kunnen lossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Daarom is samen met overheids- en marktpartijen onderzocht of Alphen aan den Rijn zich aan de noordwestrand van de stad in de polder Gnephoek verder kan ontwikkelen waarbij het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan. Dit blijkt zo te zijn.

Vervolg

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat voor de ontwikkeling van de Gnephoek een rijksbijdrage in de rede ligt. Als dit rond is en de provincie van mening is dat de kwaliteit van de plannen goed is, kunnen we verder. Dan werken we het Contourenplan verder uit in een Masterplan Gnephoek. Daarin beschrijven we onder andere wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen, hoe het gebied in de toekomst met openbaar vervoer bereikt kan worden, hoe de nieuwe natuur kan worden aangelegd en hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Hoe de Gnephoek in de toekomst eruit komt te zien, moet dus nog vorm krijgen.

Patrick Joosen, directeur BPD, licht namens de marktpartijen toe dat om aan de enorme behoefte van betaalbare woningen te kunnen voldoen, het onvermijdelijk is dat we kijken naar locaties waar op een zorgvuldige manier aan “de randen van de stad” gebouwd kan worden. ‘Belangrijk is daarbij dat we dit doen met oog voor de natuur en ecologie, en dat we in onze ontwerpen ook ruimte bieden aan het landschap. Met de vaststelling van het contourenplan voor de Gnephoek is een belangrijke stap gezet voor een natuur inclusieve ontwikkeling. Naast de aandacht voor landschappelijke kwaliteiten is het ons als marktpartijen samen met de gemeente ook gelukt om straks 60% betaalbare woningen te realiseren. Dit zijn woningen in het sociale huursegment, maar ook het middensegment met huur- én koopwoningen.”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Algemeen gisteren 18:12

De hele zomervakantie de beste kinderfilms bij Castellum!

Vier je zomervakantie met Tante Rita! De familie Dubbel doet mee aan een chocoladewedstrijd, maar door problemen in de chocolaterie moeten ze verhuizen naar een camping. Wanneer de kakkineuze Ria Bakzeil hoort van hun deelname, gebeuren er vreemde dingen en lijkt het alsof de familie gesaboteerd wordt.

Algemeen gisteren 14:02

Veiligheidsdag 2024: Kom naar Fort Alpha voor een spannende uitdaging

Op zaterdag 31 augustus 2024 staat Alphen aan den Rijn in het teken van de jaarlijkse Veiligheidsdag. Dit evenement vindt o.a. plaats bij Fort Alpha en biedt tussen 11:00 en 14:00 uur tal van activiteiten voor jong en oud. Een van de hoogtepunten is de uitdagende stormbaan, waar deelnemers de kans krijgen om de snelste tijd neer te zetten en een bijzondere prijs te winnen.

Algemeen gisteren 12:03

Jeugdleden Castellum doen verdienstelijk mee aan NK Beachvolleybal

In het weekend van 6 en 7 juli vond het NK Jeugd Beachvolleybal plaats bij Irene Beach in Bilthoven en Zomerkade in Huizen. In totaal streden 136 teams in diverse leeftijdscategorieën om de felbegeerde titel: Nederlands Kampioen! Daarbij waren ook 3 jeugdleden van Castellum aanwezig die verdienstelijk meestreden om de medailles.

Algemeen 23 jul. 2024 13:36

Natuurmomenten doet oproep voor betere waterkwaliteit

In Nederland is de waterkwaliteit een toenemend probleem, en ook in Alphen aan den Rijn hebben wij te maken met de gevolgen van slechte waterkwaliteit. Natuurmonumenten roept inwoners daarom op om de petitie voor schoon water te tekenen.