Algemeen

Goed nieuws voor de natuur

Het jaar 2019 is goed begonnen. Afgelopen zondag was er de nieuwjaarswandeling met IVN-gidsen in het Zegerslootgebied. Ik heb veel opgestoken over wilde eenden, kwakeenden en kuifeenden, maar ook over invasieve exoten, zoals de Nijlgans en de halsbandparkiet. Die groene krijsers zijn er massaal en zullen ook niet meer verdwijnen. Wen er maar aan.

Veel geleerd ook over de uilensoorten in het gebied, over omvallende bomen door de droogte, over het voorkomen van de witte reiger en meer van die interessante wetenswaardigheden over de natuur in Alphen aan dne Rijn.

Maar het beste nieuws viel eind vorig jaar op mijn bureau: het rapport over de tweede bijentelling in onze regio. We weten inmiddels wel dat de bijenstand in West-Europa achteruit holt. De bestuivers hebben het moeilijk, terwijl zij een essentiële rol vervullen in de natuur.

In opdracht van de provincie is in 2015 een telling van bijen en bijensoorten gedaan in onze regio (zeg maar in de driehoek Leiden-Alphen-Zoetermeer). Elke drie jaar wordt de telling herhaald, dus in 2018 was de eerste hertelling. In de Kerstvakantie nam ik de tijd om het rapport eens goed te bestuderen. En hoewel wetenschappers altijd erg voorzichtig zijn met eerste resultaten, is de uitkomst zeer hoopvol.

Archeon was de onbetwiste koploper in het aantal soorten bijen en zweefvliegen. En nog steeds is de bijendiversiteit er erg hoog met 42 soorten. Maar Archeon wordt inmiddels overvleugeld door het Bentwoud, waar de hoeveelheid en de soortenrijkdom in drie jaar tijd met sprongen vooruit is gegaan. En ook het bijenlandschap bij de Heinekenvestiging in Zoeterwoude laat duidelijke vooruitgang zien. Het zijn nog maar eerste signalen, maar de achteruitgang van de bij lijkt goed te stoppen als de bloemrijke natuur de ruimte krijgt. En dat is goed nieuws voor iedereen!


Meer nieuws

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.