Gemeente Alphen aan den Rijn

Handreiking om democratie te bevorderen

Gemeente Alphen aan den Rijn is gebaat bij een goede samenwerking in de kernen en wijken. Inwoners krijgen meer zeggenschap over hun eigen leef- en woonomgeving. Een van de manieren om daar invulling aan te geven is het overleg met georganiseerde bewonersgroepen.

Zij hebben een korte en directe lijn met de inwoners en zijn de schakel naar de gemeente. Om dat goed te stroomlijnen was er behoefte aan duidelijkheid hoe de samenwerking en rol- en taakverdeling tussen gemeente en bewonersgroepen eruit zien. Hiervoor is nu een handreiking met spelregels en verschillende rollen op papier gezet.

Inwoners kennen hun naaste woon- en leefomgeving het beste. De bewonersoverleggen hebben nauw contact met de mensen uit de buurt en staan in verbinding met de gemeente, bijvoorbeeld via gebiedsadviseurs. De input uit deze bewonersoverleggen is een belangrijke bron voor de gemeente om te gebruiken bij het maken van plannen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want het bewonersoverleg biedt ook een ingang vanuit de gemeente om inwoners beter te bereiken. 

Verschillende rollen

Hoe is de gemeente tot deze handreiking gekomen? De gemeente is in november 2019 gestart met een miniconferentie. Hieraan deden vrijwel alle georganiseerde bewonersoverleggen en een aantal raadsleden aan mee. Tijdens deze conferentie werd gezocht naar de behoeften en diverse overlegvormen en afspraken die daarbij passen. De resultaten zijn vertaald in een handreiking. Deze handreiking voorziet in een aantal spelregels voor samenwerking en biedt overzicht in de vier rollen die georganiseerde bewonersoverleggen kunnen aannemen. De rollen zijn:

  1. Representatieve rol: vertegenwoordiging van dorps- en wijk of spreekbuis of belangenbehartiger;
  2. Adviserende rol: gesprekspartner van gemeente en gemeenschap;
  3. Activerende rol: versterken van de organisatiekracht “aanjager”;
  4. Verbindende rol: olieman/vrouw en hoeder van de samenleving.

Maatwerk

Uit de gesprekken tijdens de diverse bewonersoverleggen komt naar voren dat de handreiking vooral een goed handvat is om inhoudelijk het gesprek te voeren over de samenwerking. En dat elke kern, dorp of wijk een eigen aanpak kiest en meerdere rollen vervult. De gekozen rol hangt af van het onderwerp op de agenda. Het komt vooral neer op maatwerk. Duidelijk is wel dat ieder georganiseerd bewonersoverleg behoefte heeft aan het goede gesprek over de verschillende rollen, spelregels en het maken van afspraken. Al dan niet verwoord in een samenwerkingsovereenkomst of statuut. Vanaf heden wordt het gesprek over de samenwerking op regelmatige basis - minimaal een keer per jaar - gevoerd over verwachtingen en rollen.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Weer in Alphen gisteren 18:27

Alphen kleurt langzaam wit

De eerste sneeuw van het jaar is gevallen. In de loop van de middag dwarrelden de eerste sneeuwvlokken naar beneden en sindsdien kleurt Alphen langzaam steeds witter. En dat levert mooie plaatjes op!

Alphens.nl Magazine gisteren 15:54

Vrijwilliger Willem Versteeg: ‘’Dat virus draag je altijd met je mee’’

Geboren in Den Haag in een familie waar vrijwel iedereen in dienst was van de telefoondienst. Zijn lidmaatschap van een toneelvereniging bracht hem eigenlijk naar Alphen en voetbaldier als hij was zocht hij, omdat hij zaterdag werkte, een zondagsclub. Zo kwam hij bij Alphense Boys. De rest is geschiedenis. Dit is het verhaal van Willem Versteeg, een vrijwilliger pur sang.

Coronavirus in Alphen gisteren 11:45

Dit zijn de regels rondom quarantaine

Weet jij hoe het nu ook alweer zit met quarantaine? Wanneer ga je in quarantaine en wat kun je doen als je thuis moet blijven? Hier staat het nog allemaal een keer op een rijtje.

Alphens.nl Magazine gisteren 10:21

Eigenaren Proto hebben vertrouwen in de toekomst

In de nacht van 26 op 27 juni 2020 sloeg het noodlot toe: een brand en de daarop volgende blus-actie verwoestten een groot deel van het monumentale pand waarin restaurant Proto is gevestigd. De eigenaren, de Griekse broers Nikos en Alexandros Baloumis, voelden de grond onder hun voeten wegvallen, maar zijn nu vooral optimistisch: “We hebben een succesvolle formule en komen in 2021 alleen maar sterker terug!”