Michou Studio Salt n Pepper

MINERVA Gouden kans

Met stijgende verbazing zat ik achter mijn grote monitor naar de gemeenteraadsvergadering te kijken. Dat het debat over anderhalf uur gratis parkeren lastig zou worden, was vooraf wel te voorspellen. Maar de twist tijdens de stemming voor of tegen had niemand zien aankomen.

Het was een gouden kans. Vier tegenstemmers die thuis waren gebleven, elk om een eigen reden zoals burgemeester Spies vertelde. Door die vier was de duidelijke meerderheid aan tegenstemmers geslonken tot een minderheid op één stem. Van 21 tegen en 18 voor was het 17 tegen en 18 voor geworden.
Reden voor de voorstanders, onder aanvoering van Nieuw Elan, om flink hun best te doen om nog een paar stemmen binnen te hengelen. Reden voor de tegenstanders om alles uit de kast te trekken om toch nog iemand naar de andere kant te laten overlopen.

Het gratis parkeren in het Alphense centrumgebied is omstreden. Het is al heel veel jaren een heet hangijzer. De hamvraag: wie moet dat betalen?

Persoonlijk vind ik het logisch dat de bezoeker die per se met de auto wil komen, dat betaalt. Parkeren is nou niet echt een rib uit je lijf in het Alphense Stadshart. Ook niet als je er woont en ook niet voor je bezoek. Tot nu toe is dat ook gewoon zo.

De drie wethouders Schotanus (parkeren), Van As (economie) en Van Velzen (financiën) hadden bedacht dat de eigenaren van niet-woningen via de OZB voor dat gratis parkeren moeten betalen. Maar, en dit is de crux, dat zijn gewoon alle ondernemers in alle sectoren binnen de gemeentegrenzen.
Er kwam steun vanuit alle ondernemersverenigingen. Maar er werd gemord in de dorpen waar iedereen op de fiets boodschappen gaat doen. En ondernemers die voor hun eigen winkelcentrum het parkeren betalen, snapten hier niets van.

Net zoals de ondernemers verdeeld waren, waren de raadsleden dat ook.
Onder aanvoering van Nieuw Elan werd eerst het CDA en daarna de CU binnen gehengeld voor de broodnodige steun. We moeten de lasten delen, zei het CDA. Laten we overal voor altijd parkeren gratis maken, probeerde de CU.
Coalitiepartner GroenLinks schaarde zich in de hoek van de tegenstanders. D66 bleek de grootste voorstander van 'alle auto’s de deur uit'. En de VVD draaide wat af, maar stemde uiteindelijk gewoon tegen.

De stemming duurde lang, want er moest ook apart over tekstwijzigingen en opdrachten worden gestemd. Voorzitter Spies stond zelfs op om op haar vingers alle raadsleden, verspreid opgesteld vanwege coronamaatregelen, telkens weer tellen.

En toch slaagde nestor van de raad, Hans van Kuijk, erin om tegen te stemmen terwijl zijn partij de SGP voor het gratis parkeren is. Weg gouden kans…


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.