Josh Walet

Ontwerp omgevingsvisie vastgesteld

De omgevingsvisie is de gezamenlijke toekomstvisie voor onze gemeente. Het gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe ze als gemeente willen ontwikkelen. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van een gemeente van ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen, gericht op vitaal wonen en leven. 

De visie is voor de stad, voor alle kernen en voor het buitengebied. De gemeente richt zich op vijf ontwikkelrichtingen:

  1. Duurzaam Ondernemen: de gemeente zet in op verduurzaming en ontwikkeling van de lokale economie en bedrijventerreinen en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarbij richt de gemeente zich ook op een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook wordt circulair bouwen en kringloop landbouw gestimuleerd. 
  2. Landschappelijke Verstedelijking: de gemeente ontwikkelt passend woningaanbod voor álle doelgroepen. Ze zet in op prettige en diverse leefomgevingen. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Alphen aan den Rijn tot een hoogwaardig vervoersknooppunt, met goede bereikbaarheid en aanbod van verschillende soorten vervoer.
  3. Waardevol buitengebied: de gemeente behoudt de verschillende soorten landschap in onze gemeente. Waar mogelijk combineren ze functies. Denk aan een landbouwgebied dat wordt gecombineerd met recreatie of waterberging, of recreatie plekken waar de biodiversiteit wordt vergroot. 
  4. Samen sterker: de gemeente ontwikkelt een gezonde en sociale buitenruimte die bijdraagt aan de vitaliteit van alle inwoners. Ze geeft ruimte aan initiatieven van inwoners, gericht op ontmoeting en houdt oog voor de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. 
  5. Gezonde vergroening: de gemeente ontwikkelt een groene stad met een gezond milieu en werkt daarvoor aan een afname van de milieubelasting, bijvoorbeeld via duurzame mobiliteit. 

De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld met inbreng van inwoners in 2017 tijdens de ‘week van de leefomgeving’. Recent zijn ruim 40 organisaties of georganiseerde groepen gevraagd mee te werken aan de ontwerp omgevingsvisie. Denk aan dorpsraden, woningbouwcorporaties, buurgemeenten en provincie, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio, vervoersbedrijven, nutsbedrijven en de GGD.

Het college heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie. In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van 18 februari, horen we graag de reactie van inwoners via een flitspeiling. Na het beslismoment van de gemeenteraad op 18 februari volgt een inzage periode van zes weken. Tijdens deze periode worden (digitale) inloopavonden georganiseerd. De zienswijzen die in de inzageperiode worden ingediend, verwerkt de gemeente in de volgende versie van de omgevingsvisie. Voor de zomer beslist de gemeenteraad dan over die volgende versie. 

Achtergrond

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin worden alle regels over de fysieke leefomgeving gebundeld. De Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Meer weten www.alphenaandenrijn.nl/omgevingswet.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige vandaag 13:06

Megajacht Vanish vaart door de Rijn

Zaterdagochtend was het weer raak. Door de Rijn voer weer een megajacht, wat zoals gewoonlijk weer veel bekijks trok. 

Advertorial Overige vandaag 10:39

Gebarencursus in AquaRijn gaat weer van start

Vanaf woensdag 10 februari start een nieuwe gebarentaalcursus voor beginners (NGT). De cursus duurt twaalf weken en vindt plaats in Buurthuis AquaRijn van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Overige vandaag 09:02

Sponsorpaal compenseert inzamelingsacties Alphense Voedselbank

Door alle maatregelen rondom corona heeft Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken al tien maanden geen inzamelingsacties kunnen houden in supermarkten. Daarom plaatste de Voedselbank deze week een zogeheten sponsorpaal bij Albert Heijn Konincks in Koudekerk. Andere supermarkten in Alphen volgen binnenkort. 

Blog Opinie gisteren 20:00

MINERVA Avondklok

Ach ja, die avondklok. Voor een heleboel mensen maakt dat helemaal niks uit. Die kwamen toch al niet buiten na 9 uur ’s avonds. Soms uit gewoonte en soms omdat er toch niets te beleven viel op straat en in de horeca.