Woonforte

Ook de Barones krijgt experimentstatus, huurders behouden opgebouwde inschrijftijd

Dat we verkeren in een wooncrisis is inmiddels algemeen bekend. Bij huurwoningen is de wachttijd voor woningzoekenden opgelopen tot 7 à 8 jaar. Grote groepen mensen staan in de wachtrij voor een woning en sommige groepen raken nu extra in de knel.

Om die reden heeft Woonforte besloten het kantoorpand aan de Prinses Margrietlaan te transformeren tot een appartementencomplex, “De Barones”. In het appartementencomplex komen verschillende type woningen. Het zijn allemaal sociale huurwoningen, bedoeld voor starters tot en met 27 jaar en herstarters (gescheiden ouder met kinderen). “Vooral deze groepen hebben nu veel moeite om een woning te vinden. Zij hebben last van de wooncrisis”, aldus Woonforte.

Doorstroming

Om de doorstroming op deze locatie op gang te houden wil het college een huurexperiment instellen voor De Barones. Dit houdt in dat huurders die een vast huurcontract tekenen, hun inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland niet verliezen. 

“Voor de woningen aan De Barones is door Woonforte en de gemeente de wens geuit om huurders vaste huurcontracten, en daarmee zekerheid te geven. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat huurders hun opgebouwde inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland behouden”, meldt het college.

“Huurders die een woning accepteren op de locatie De Barones kunnen, wanneer zij hun opgebouwde inschrijftijd behouden, sneller doorstromen naar een andere beter passende sociale huurwoning. Dit draagt bij aan het doel van het experiment Barones, namelijk woningen voor inwoners die nu onvoldoende kans maken op de woningmarkt”, aldus het college.

De verwachting is dat de appartementen in juni 2023 zullen worden opgeleverd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om je in te schrijven op de woningen in De Barones.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.