Gemeente Alphen aan den Rijn

Participatie van jongeren in politiek moet omhoog, maar hoe?

Jongeren moeten meer te zeggen hebben in de gemeentelijke politiek, dat vinden onder andere Nassim Beladel en Hugo Groeneveld van de Jongerenadviesraad. In maart ondertekenden zij, net als wethouder Gert-Jan Schotanus, een intentieverklaring om samen te gaan werken. Maar op welke manieren kunnen jongeren meedenken met de politiek?

In de getekende intentieverklaring staat onder andere dat de gemeente naar jongeren zal luisteren en hen helpt met het verkondigen van hun stemgeluid waar dat nodig is. De twee vertegenwoordigers van de Jongerenadviesraad, Beladel en Groeneveld, werken eraan dat er in de toekomst meer naar jongeren geluisterd wordt en dat er concrete stappen worden gemaakt om samen te werken met de gemeente.

In de gemeente lopen meerdere projecten om jongeren mee te laten denken met politiek. Zo worden er verschillende challenges en klassenbezoeken georganiseerd vanuit de gemeente. “Bij challenges worden leerlingen op de verschillende middelbare scholen binnen de gemeente uitgedaagd om een vraagstuk vanuit de gemeente te beantwoorden binnen 8 weken”, legt de gemeente uit. Ook heeft Alphen aan den Rijn een jongereninformatiepunt.

Jongerenadviesraad

Eind 2019 werd het burgerinitiatief jongerenraad ingediend, met 200 handtekeningen van Alphense jongeren. “De grote wens: jongeren bij elkaar brengen, een stem geven aan de hand van een jongerenraad. Na een periode van brainstormen en overleg is het idee van de Jongerenadviesraad Alphen aan den Rijn ontstaan”, aldus de gemeente.

Er zal eerst een online platform komen waar jongeren actief mee kunnen denken over de samenleving op lokaal niveau. Inmiddels is een plan van aanpak bedacht en eind 2022 zal de werving voor deze raad van start gaan. “De Jongerenadviesraad moet uiteindelijk een groep van tussen de 10-20 jongeren worden uit alle kernen en van allerlei achtergronden en opleidingsniveaus”, laat de gemeente weten.

Deze raad zal zich op meerdere manieren inzetten voor de gemeente. Zo zullen zij de gemeente adviseren over bepaalde onderwerpen die jongeren raken. “Het doel is dat de plannen van de gemeente beter aansluiten op de wensen van jongeren.” Verder wil de raad jongeren bij elkaar brengen en ze informeren over zaken die voor hen belangrijk zijn.

In januari 2023 zal de Jongerenadviesraad (JARA) van start gaan.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Oud Alphen gisteren 16:54

Oud Alphen: De Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat, de straat waar het kantoor van Alphens.nl nu staat, is genoemd naar het oude raadhuis van de voormalige gemeente Aarlanderveen. Na eeuwenlang vergaderd te hebben in herbergen als de Vergulde Wagen kreeg de toenmalige gemeente Aarlanderveen in de 19e eeuw een eigen raadhuis.

Advertorial Theater gisteren 15:41

Ronald Goedemondt komt naar Castellum

Goed nieuws: Ronald Goedemondt speelt momenteel zijn achtste avondvullende cabaretprogramma. Overal is hij tot en met december 2022 uitverkocht. Castellum heeft het echter voor elkaar gekregen dat hij op zondag 19 maart 2023 zijn voorstelling ‘Met knielende knikjes’ speelt voor het Alphense publiek. De kaartverkoop start op 13 december om 13:00 uur.

Politiek plein gisteren 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Feestdagen gisteren 13:12

Laat je vuurwerkafval ophalen op 2 januari 2023

Van het aftelen tot 00:00 uur en vuurwerk afsteken naar vuurwerkafval waar je niet zo veel mee kan. Voor het opruimen van dit vuurwerkafval wordt door de gemeente Alphen aan den Rijn een oplossing bedacht.

Limesjaar 2022 gisteren 11:58

ROMEINEN Rantsoenen

Het Romeinse leger zorgt normaal gesproken goed voor haar manschappen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. De commandant moet voor voldoende rantsoenen zorgen en dat is zelfs in vredestijd een behoorlijke klus.

Advertorial Horeca gisteren 10:37

Dit jaar een unieke kerst bij restaurant Bon Bini

Restaurant Bon Bini in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn komt dit jaar met een uniek concept. Op eerste kerstdag 2022 kun jij bij Bon Bini, in samenwerking met de chef, zelf jouw kerstdiner samenstellen.