Gemeente Alphen aan den Rijn

VVD wil gemeentelijke hulp en inzet voor ondernemers

De Alphense ondernemers, hun gezinnen en hun medewerkers worden financieel hard getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus in Nederland in te dammen. De VVD-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Door de zeer uitzonderlijke omstandigheden is duidelijk geworden dat, naast landelijke inspanningen, ook meer ingrijpende en lokale maatregelen nodig zijn om onze ondernemers een helpende hand te bieden. De VVD-fractie heeft om die reden dan ook schriftelijke vragen, ook wel artikel 40-vragen genoemd, ingediend.

Er zijn grote zorgen onder de Alphense ondernemers over het voortbestaan van hun onderneming, waardoor zij de noodklok hebben geluid. De VVD-fractie wil samen met het college van burgemeester en wethouders bekijken wat mogelijk is om ondernemers te redden uit de lastige en benauwde positie waarin zij door de huidige omstandigheden zijn beland.

Volgens de VVD-fractie kan hierbij gedacht worden aan het verlenen van uitstel van betaling voor enkele gemeentelijke belastingen of juist vaste standhouders van de markt te ontzien van een factuur voor hun standplaats. Al deze handreikingen zijn volgens de VVD-fractie een stap in de goede richting om ondernemers juist in deze moeilijke tijd een helpende hand te bieden door hen wat lucht te geven.

Noodfonds

Deze uitzonderlijke tijd met uitzonderlijke omstandigheden vraagt volgens de VVD-fractie ook om uitzonderlijke maatregelen. Zo is de noodklok geluid door onder meer de VOA om een gemeentelijke noodvoorziening te treffen, zodat ondernemers hun bedrijf overeind kunnen houden. De VVD-fractie ziet graag een eenmalig substantieel bedrag in dat noodfonds te storten en vraagt het college hieraan mee te werken.

Dit noodfonds kan in beheer en uitvoering bij EDBA worden belegd, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden om op dit noodfonds aanspraak te maken. Gedacht kan worden aan de omstandigheid, dat een ondernemer niet meer de gemeentelijke belastingen kan voldoen.

Ook is de VVD-fractie benieuwd welke andere maatregelen genomen kunnen worden om samen de Alphense ondernemers te redden.

Rust

Het treffen van extra maatregelen waar de VVD-fractie in de schriftelijke vragen naar verwijst, zorgt er volgens de VVD voor dat deze noodsituatie in gezamenlijkheid wordt opgepakt. De gemeente heeft diezelfde hardwerkende ondernemers ook na het coronavirus hard nodig voor het economisch herstel en de werkgelegenheid binnen de gemeente. Daarnaast zorgen deze maatregelen volgens de VVD-fractie voor rust bij de bezorgde ondernemers, hun gezinnen en hun medewerkers. En juist deze rust is nodig om straks weer met vereende krachten verder te bouwen aan een sterke lokale economie.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Overige vandaag 10:58

Nieuw bij Grip op je eetgedrag: Niet goed? Geld terug!

Succesvol afvallen kun je vergelijken met autorijden; het succes zit ‘m in de combinatie van vaardigheden. “Net als autorijden is succesvol afvallen geen rocket science”, legt Annouschka van Grip op je eetgedrag uit. “Je moet alleen wel weten waar je mee bezig bent.”

Cultuur vandaag 10:03

Textielafval van Alphenaren vormt basis voor blikvanger nieuwe bibliotheek

Op de eerste verdieping in de nieuwe bibliotheek is kunstenaar Femke van Gemert momenteel druk bezig met het installeren van een kunstwerk. Met zo’n 200 tot 300 kilo textielafval van Alphenaren erin verwerkt, moet Het Nest straks dé blikvanger van de nieuwe bibliotheek worden.

Advertorial Verkeer en vervoer gisteren 17:11

Toyota Yaris in de finale van Auto van het jaar 2021

De nieuwe Toyota Yaris is finalist van de komende Europese Auto van het Jaar-verkiezing! Op 1 maart 2021 wordt duidelijk of de nieuwe Toyota Yaris zich Auto van het Jaar 2021 mag noemen. Gaat de Yaris winnen?