Gemeente Alphen aan den Rijn

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn gaat regelmatig op pad. Ben jij benieuwd waar het college de komende periode allemaal bij aanwezig is? Bekijk hier de bezoeken van deze week.

Koffieochtend Zeeheldenbuurt
Wie: Leo Maat
Waar: Het Kruispunt, Van Nesstraat 2, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 10 oktober 2019 | 10:00 uur

Wethouder Maat is aanwezig bij de koffieochtend voor senioren in de Zeeheldenbuurt. Vrijwilligers vanuit Het Kruispunt ondersteunen deze koffieochtend wat een initiatief is van het Buurtteam de Zeeheldenbuurt. Tijdens de koffieochtenden vinden verschillende activiteiten plaats zoals Paas- of Kerststukjes maken, een lezing over oud Alphen of er worden mensen vanuit het werkveld uitgenodigd, zoals de wijkagent of boa.

Opening Verlengde Roemer
Wie: Kees van Velzen 
Waar: Loeteweg 1, Hazerswoude-Dorp
Wanneer: 10 oktober 2019 | 10:00 uur

Wethouder Van Velzen en Michiel Gerritse, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB), openen de Verlengde Roemer in Boskoop. Er zijn meerdere redenen geweest om deze weg aan te leggen. Ten eerste wordt deze weg door de kwekers als een belangrijke schakel gezien in de ontwikkeling naar een economisch vitaal gebied. De nieuwe weg zorgt namelijk voor een beter ontsluiting van het kwekersgebied Greenport West. De andere reden heeft te maken met een besluit van de gemeenteraad van Boskoop in 2009. Toen is besloten om de Parklaan als woonstraat in te richten en 30 km/h te maken. Daardoor mogen vrachtwagens geen gebruik meer maken van de Parklaan. Als alternatief van deze vrachtwagenroute kwam het bedrijfsleven met het initiatief om de Roemer te verlengen naar de Burgemeester Smitweg.

Nationale Archeologiedagen
Wie: Liesbeth Spies en Kees van Velzen  
Waar: Archeon
Wanneer: 12 oktober 2019 | 14:30 uur

Burgemeester Spies en wethouder Van Velzen zijn aanwezig bij de Nationale Archeologiedagen. Ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde Willy de Zoete bezoeken de Romeinse Restauratiewerf Zwammerdam in Museumpark Archeon. Aansluitend brengen zij een bezoek aan het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM Ipse de Bruggen in Zwammerdam, de plaats van de ontdekking van de Zwammerdamschepen, maar tevens een zorginstelling, waar bewoners actief deelnemen aan het tot leven brengen van het archeologisch erfgoed van de Zwammerdamschepen. De Nationale Archeologiedagen op 11, 12 en 13 oktober brengen het verleden tot leven met ruim 350 activiteiten door het hele land.

Wijkbezoek Hazerswoude-Dorp
Wie: College
Waar: De Juffrouw, Dorpsstraat 250, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 15 oktober 2019 | 15:30 uur

Het college brengt een bezoek aan Hazerswoude-Dorp. De afgelopen tijd organiseerde de gemeente speeddates op diverse locaties met de college- en raadsleden. Heeft u goede ideeën, wilt u uw hart luchten, heeft u iets leuks te delen of heeft u een mooi initiatief? Kom dan langs.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie vandaag 20:02

Geen valse beloftes meer voor de Molukse gemeenschap

Op 10 oktober jl. vond op het Gemeentehuis Alphen aan den Rijn de commissiebehandeling met betrekking tot het sociaal en maatschappelijk domein plaats inzake het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.  

Gemeente vandaag 17:51

Nieuwe aanpak tegen Japanse Duizendknoop

Gemeente Alphen aan den Rijn start een proef met een nieuwe bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die heel gericht onkruid aanpakt.

Politiek vandaag 17:23

Pilot met vast team voor groenbeheer per dorp of buurt

Gemeente Alphen aan den Rijn voert een pilot uit om met een vast team een buurt of dorp te onderhouden. Dezelfde groenmedewerkers werken een aantal dagen per week op dezelfde locatie. Daardoor kan een buurt de prioriteiten zelf bepalen.

Advertorial Horeca vandaag 16:54

Speciaalbieren voor het uitkiezen bij De Bierentuin

Alphen aan den Rijn is een bierentuin rijker. In de Hooftstraat is sinds kort De Bierentuin gevestigd, een plek waar de speciaalbieren vol in het zicht staan en eigenaar Willem Peter altijd in is voor een praatje.  

Horeca vandaag 16:15

Restaurantweek: Bowling Alphen

Van 31 oktober tot en met 10 november 2019 wordt de Alphens Restaurantweek georganiseerd. Wij brengen je in de gelegenheid om kennis te maken met de beste restaurants in Alphen. Deze keer zetten we Bowling Alphen in de schijnwerpers.