Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente wil echt bouwen langs randen van Alphen-Stad

In een brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn meldt de provincie Zuid-Holland dat zij geen heil ziet in woningbouw in de Noordrand en in de Gnephoekpolder. De gemeenteraad schuift ondertussen steeds verder richting vooral wél bouwen op deze en andere locaties.

De woningbouwplannen van de gemeente Alphen aan den Rijn worden momenteel druk besproken, onder meer omdat de nieuwe Omgevingsvisie 'Groene gemeente met lef!' in november in commissie en raad op de agenda staat. Voorafgaand aan de besprekingen hierover is op verzoek van de VVD door de Alphense politiek eind september besproken of de Gnephoekpolder een woningbouwlocatie moet worden. Donderdag 7 oktober spreekt de raadscommissie ook over de Omgevingsvisie en 14 oktober komt voorkeursrecht op een aantal locaties aan de orde in de gemeenteraad.

Het standpunt van de gemeentelijke politiek gaat steeds meer richting wél bouwen in de Gnephoekpolder. Dat van de provincie Zuid-Holland staat hier haaks op. Dat blijkt uit een zienswijze gedateerd april van dit jaar op de Alphense Omgevingsvisie.
Voor 2030 vindt de provincie ontwikkelen van de volgende locaties niet nodig:

  • Gnephoekpolder
  • Noordrand
  • Oog van Koudekerk
  • Oostvaartpark

Voor al deze locaties heeft de gemeente echter wel degelijk plannen. Zij wil onder meer voorkeursrecht vestigen op een aantal locaties in Hazerswoude-Dorp en heeft alle locaties opgenomen als mogelijke bouwlocaties in de Omgevingsvisie.

De provincie Zuid-Holland ligt voor alle plannen dwars. Het lijkt belangrijker om weidevogels in een veenweidelandschap te behouden, dan om de bestaande en oplopende woningnood afdoende te bestrijden.
Vooral het vooruitschuiven van besluiten zit de gemeente Alphen aan den Rijn niet lekker. Als er pas na 2030 wordt besloten om een locatie te bebouwen duurt het een jaar of acht voordat er ook wordt gebouwd. Ondertussen kunnen starters, mensen met een middeninkomen, gezinnen die een woning met tuin willen, senioren en verschillende andere doelgroepen nergens heen.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.