Alphens EV

Kartrekkersgroep Knarrenhof ziet graag dat er snel een Knarrenhof komt in Alphen

Eén of meerdere knarrenhoven in Alphen? Kartrekkersgroep Knarrenhof ziet dit liever vandaag dan morgen gebeuren. Het college erkent de urgentie en zegt de belangen te delen, maar zegt dat dit soort trajecten tijd kost.

De kartrekkersgroep Knarrenhof, bestaande uit Kees Slingerland, Pieter Verkade, Ton de Ruijter en Leo Hunink, is sinds begin 2019 actief op zoek naar geschikte locaties voor een Knarrenhof in Alphen Stad en de omliggende kernen. Hierin zoeken ze contact met de burgemeester en wethouders van Alphen, maar tot op heden zijn ze nog niet zeer te spreken over de vorderingen.

“Het enige resultaat dat wij hebben kunnen boeken is een brief van 5 januari 2021 van de teamleider R.J.M. van der Zande, namens de burgermeester en wethouders, dat in het ‘Huisvestingsplan Senioren’ is opgenomen om initiatieven voor hofjeswonen te stimuleren en verschillende partijen/initiatieven waar mogelijk met elkaar te verbinden”, zo laten zij in een brief gericht aan de raadsleden weten.

Oplossing voor vergrijzing

Volgens hen wordt er ‘geen enkel perspectief gegeven of uitzicht op een mogelijke locatie geboden’, en dat terwijl de vergrijzing blijft toenemen. “De vergrijzing is al groot (thans 4,5 miljoen 60-plussers) en zal alleen maar stijgen in de komende jaren, zodat een toename van eenzaamheid en zorgkosten zullen ontstaan en een tekort aan zorgpersoneel. Daarom is er een transitie nodig met het oog op een toekomstige woningmarkt, de vergrijzing en het organiseren van zorg.”

Een oplossing die bij dit probleem kan helpen is volgens de kartrekkersgroep hofjeswonen, naar het model van stichting Knarrenhof. “Levensloopbestendig geclusterd bouwen, met een sociaal netwerk en bereikbare gezamenlijke voorzieningen, zodat de bewoners er tot het einde zelfstandig kunnen wonen of verpleegd worden. Daarmee kan het ontstane gat tussen verpleeghuizen en gezinswoningen worden opgevuld. Bij realisatie van een Knarrenhof verlaten senioren woningen die veelal voor hun veel te groot zijn en ontstaat er de nodige doorstroming voor de woningmarkt.”

Mogelijkheden

Tijdens de raadsvergadering werden vragen gesteld over de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijke locaties van knarrenhoven in Alphen. De uitkomsten van de onderzoeken naar de onorthodoxe locaties Klompenmaker en bij het Bospark zijn namelijk nog niet gedeeld met de raad, zoals in de motie Knarrenhoven was afgesproken.

“Het college onderkent de urgentie van seniorenhuisvesting en deelt hierin hetzelfde belang als de kartrekkersgroep Knarrenhof”, was de reactie van wethouder Gerard van As. “Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van twee woonzorgcomplexen op de locaties Bospark en Klompenmaker. Er is tegelijkertijd sprake van schaarste aan geschikte locaties die verdeeld moeten worden over de doelgroepen met verschillende woonbehoeftes.”

Daarbij spelen ook aspecten als marktconformiteit, grondprijs en verwachte opbrengsten een rol. Voor het benutten van onorthodoxe woningbouwlocaties is vaak een wijziging van het bestemmingsplan nodig en dit soort trajecten kost tijd. De wethouder zei toe de raad schriftelijk te informeren over de concrete mogelijkheden van knarrenhoven op de locaties Bospark en Klompenmaker en in Benthuizen.

Op de foto: de onorthodoxe locatie in het Bospark, waar gekeken wordt naar het realiseren van seniorenwoningen.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Romeinen vandaag 11:55

ROMEINEN Mansio

Een mansio is een Romeinse herberg die reizigers onderdak biedt. Niet zomaar iedere reiziger trouwens. In principe is een mansio bestemd voor de postbestellers van de oudheid die hier hun paarden wisselen, gebruik maken van een verversing en overnachten.

Advertorial Sport vandaag 10:06

Tijd voor Vitaliteit – maak kennis met 50+ sporten in Alphen

Nu de maatregelen rondom corona weer iets versoepelen, gaat ook het programma ‘Tijd voor Vitaliteit’ weer deels van start. In dit sportprogramma maken 50-plussers uit Alphen tegen een laag tarief kennis met vijf verschillende sporten.

Te zien op televisie vandaag 08:38

Tekening van Alphense kunstenares gekozen bij Sterren op het Doek

In de aflevering van het televisieprogramma Sterren op het Doek was zaterdagavond de Alphense kunstenares Yvette Bavelaar te zien. Samen met twee andere kunstenaars portretteerde zij Frank Boeijen. De tekening van Yvette bleek in de smaak te vallen, want de zanger koos uiteindelijk haar werk.

Politie gisteren 21:25

Jongens beroven vrouw (72) op straat met boksbeugel

Zaterdagmiddag reed een vrouw (72) op haar scootmobiel richting het centrum van Alphen toen zij door twee jongens op een scooter werd beroofd. Hierbij gebruikten zij een boksbeugel.