Alphens EV

Leefomgeving Alphen Centrum en Park Zegersloot

In de gebiedsagenda 2024-2027 voor Alphen Centrum en Park Zegersloot gaat het over de leefomgeving van een stedelijk gebied en een aansluitend recreatiegebied. Belangrijk zijn het vergroenen van het stedelijk gebied met een goede aansluiting naar het recreatiegebied, betere verkeersveiligheid vooral voor fietsers en voetgangers en meer ontmoetingsplekken.

In Alpen Centrum en Park Zegersloot wonen in totaal ruim 17.000 mensen. Hiervan wonen er 9.000 in Lage Zijde en 8.000 in Hoge Zijde. Er wonen gemiddeld 2,1 personen in een huishouden. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Winkelgebied, stationsomgeving, woongebied, recreatiegebied
  • Verschillende buurten
  • Verschillende vraagstukken
  • Belang Oude Rijn, Kromme Aar en Zegerplas

Cultuurhistorisch zijn de vaarroute Oude Rijn en Kromme Aar, Romeinse Limesroute (fietsen en wandelen) en het gegeven dat bedrijven met de rug naar de Rijn liggen, maar dan wel met veel ruimte voor terrassen aan het water. In het gebied zijn relatief veel voorzieningen.

Vergroenen

Een speerpunt is het vergroenen van de buitenruimte in alle dorpen en wijken. Zo wordt bij vervanging altijd gekozen voor biodiverse beplanting zodat bijen en andere insecten voedsel kunnen vinden.

Voor het centrumgebied geldt dat veel aandacht wordt gegeven aan groene daken en groene gevels. In het Groene Dorp en in het Rode Dorp wordt Operatie Steenbreek volop gesteund. Hierbij worden tegels (stenen) door de bewoners uit hun tuinen gehaald en omgeruild voor planten.

Belangrijk is een groene en aantrekkelijke verbinding tussen het centrum en Zegersloot met een nieuwe verbinding langs de Kromme Aar inclusief een nieuw park na De Vest.

Verkeersveiligheid

Enerzijds worden fietsroutes verbeterd en anderzijds wordt gekeken naar de maximumsnelheid voor auto’s en voor weren van zwaar verkeer op bepaalde tijden.

Op de fietsroutes worden fietsrotondes verwijderd, omdat deze niet blijken te werken. Het gaat concreet om de rotondes Laan der Continenten en Station. Ook worden verschillende oversteekplaatsen bekeken. Parkeren van fietsen wordt in het centrum verbeterd. Speciale aandacht gaat naar het fietsverkeer in de omgeving van de Castellumstraat.

De 30 km/u zone Lijsterlaan en 50 km/u Oranje Nassausingel worden geëvalueerd. Naar verwachting blijven deze en wordt 30 km/u verder uitgerold.

Ontmoetingsplekken

Om meer en betere ontmoetingsplekken te ontwikkelen, worden de drie speeltuinverenigingen in het gebied ondersteund. Ook wordt onderzoek gedaan naar de programmering van MAX en buurtaccommodaties waar behoefte aan is worden ondersteund, onder meer nieuwe locatie Wielewaal. Daarnaast krijgt Park Zegersloot een nieuwe visie waarin ontmoeten is opgenomen.

Uitdagingen in de hele gemeente

Een aantal onderwerpen speelt in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Deze worden enerzijds overkoepelend opgepakt, maar tegelijkertijd worden de inwoners in de dorpen en wijken hierbij betrokken. Het gaat om woningen voor starters en ouderen, het oppakken van de energietransitie, verbetering van dorps- en buurthuizen (ontmoetingsplekken) en om voorzieningen 'in de buurt'.

Gebiedsagenda's

De gebiedsagenda voor Alphen Centrum en Park Zegersloot is een van de twaalf agenda’s voor de dorpen en wijken in de gemeente Alphen aan den Rijn. De agenda voor elke leefomgeving heeft een aantal doelen, vooral het verbeteren van de leefomgeving van inwoners. Hiervoor werkt de gemeente samen met de inwoners. Hun inbreng is zowel online als tijdens bijeenkomsten opgehaald. Deze gebiedsagenda is een nulmeting voor 2024 en wordt verder ontwikkeld samen met de inwoners tot en met 2027. Op uwdorpofwijk.alphenaandenrijn.nl staan binnenkort alle gebiedsagenda’s, ook de communicatie tussen gemeente en inwoners loopt via deze website.

Op de foto fietsverkeer omgeving Castellumstraat


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Politiek plein vandaag 13:33

Politiek inloopspreekuur in Hazerswoude-Rijndijk

Maandagavond 3 juni houdt de fractie van GroenLinks van 19:30 tot 20:15 uur inloopspreekuur in Buurthuis De Som, aan de Joseph Haydenlaan 5 in Hazerswoude-Rijndijk. De gemeenteraadsleden zitten hier klaar voor al je vragen of aandachtspunten. Kom dus langs, ze horen graag wat jij belangrijk vindt!

Politie en handhaving vandaag 12:30

Kordate actie van 7-jarig meisje redt haar vader

Zondag 26 mei omstreeks 09:30 uur ontving de politie een melding van een onwelwording in een woning. Een 7-jarig meisje zag dat haar vader onwel werd en twijfelde geen moment. Ze belde direct haar moeder, die vervolgens de hulpdiensten inschakelde.

Jubileum vandaag 11:59

Geslaagd jubileumfeest bij Winkelcentrum de Baronie

Op zaterdag 25 mei was het feest in winkelcentrum de Baronie, want ze vierden hun 10-jarig jubileum! Alle bezoekers van het winkelcentrum waren uitgenodigd om dit bijzondere moment samen te vieren. Tussen 11:00 en 16:00 uur was jong en oud welkom om te genieten van een gevarieerd programma vol optredens en leuke activiteiten.

Politie en handhaving vandaag 10:33

Ruzie in speeltuin escaleert: Politie Alphen aan den Rijn grijpt in

Op zaterdag 25 mei omstreeks 16:00 uur ontving de politie Alphen aan den Rijn een melding van een ruzie in de speeltuin aan de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Wat aanvankelijk leek op een alledaagse jeugdruzie, escaleerde snel toen ouders zich ermee gingen bemoeien.

Advertorial Theater vandaag 09:45

Avondvullend programma bij Parkvilla met expositie, filmklassieker en muziek

Parkvilla organiseert op 12 juni een avondvullend programma rondom de indrukwekkende expositie LEF - Let’s Embrace Freedom - van fotograaf Henk Veldhuizen. Met deze tentoonstelling wil Henk laten zien hoe mooi het is als je vrijheid hebt om jezelf te zijn. Op deze avond is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

Advertorial Onderwijs gisteren 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!