vAlphens e

Leefomgeving Alphen Noord

Uit de gebiedsagenda 2024-2027 voor Alphen Noord blijkt dat de verstedelijkte leefomgeving grotendeels bestaat uit rustige buurten. Uitzondering is de combinatie Planetenbuurt-Edelstenenbuurt waar veel hoogbouw is. In de hele wijk is vooral behoefte aan meer ontmoetingsplekken, meer openbaar vervoer en 30km zones, een groene omgeving en betere communicatie over plannen in de buurt.

In Alphen Noord wonen ruim 33.000 mensen. Er wonen gemiddeld 2,2 personen in een huishouden. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Diversiteit in buurten, zowel woningen als inwoners
  • Veel mondige inwoners
  • Verschil in buurtbetrokkenheid tussen de verschillende buurten
  • Professionals signaleren veel uitdagingen

In de verstedelijkte wijk zijn zowel hoogbouw als laagbouw als lage appartementencomplexen. De buurten zijn heel divers ingericht. In het gebied zijn veel voorzieningen voor verschillende doelgroepen en er zijn veel georganiseerde inwoners. De wijk wordt doorsneden door verschillende grote doorgaande ontsluitingswegen, dit zorgt voor geluidsoverlast.

Alphen Noord is verreweg de grootste wijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. De wijk is verdeeld in vijf gebundelde buurten:

  • Ridderbuurt, Steinenbuurt, Paddestoelenbuurt, Ericapark en Weidebloemenbuurt
  • De Heul, Gnephoek, Woubrugseweg, Heuvelweg, Weteringpark, Ambachtenbuurt, Heimanswetering, Stromenbuurt, Nuovaweg, Groenoord en Rijnoord
  • Herenweg, Horstenbuurt en Burgtenbuurt
  • Preludeweg en Componistenbuurt
  • Planetenbuurt en Edelstenenbuurt

Aan de oostkant is winkelcentrum Ridderhof, aan de westkant winkelcentrum Herenhof. Opvallend is dat vooral bij de bewoners van de hoogbouw weinig buurtbetrokkenheid heerst en dat vooral in de Planetenbuurt-Edelstenenbuurt (west) een negatieve beeldvorming uit het verleden een rol speelt. In de omgeving van winkelcentrum Herenhof is veel overlast van zwerfvuil en bijplaatsing van grofvuil. Opvallend is dat tussen en rond de beide winkelcentra een hoge parkeerdruk heerst.

Ontmoetingsplekken

In het westen van de wijk zijn te weinig overdekte voorzieningen voor jongeren, vooral bij hoogbouw. Er komt een onderzoek naar een mogelijke ontmoetingslocatie voor jongeren aan het Marsdiep. Er is ook weinig betrokkenheid bij de buurt in het algemeen en er ontbreken buurtvoorzieningen.

Aan de oostkant van de wijk zijn verschillende buurtvoorzieningen, Mozaïek en Aquarijn, maar is er weinig betrokkenheid van de buurt bij de hoogbouw. Desondanks zijn er in het algemeen wel veel voorzieningen voor verschillende doelgroepen.

Verkeer en vervoer

Vanuit de inwoners is er een wens voor meer en beter openbaar vervoer met betere verbindingen. Ook wordt gevraagd om meer 30km zones, er komen zones in de Churchilllaan en omgeving en de Staalweg wordt een 30km zone.

In de wijk wordt te hard gereden, vooral ook op de grote ontsluitingswegen. Hierover komt een bewustwordingscampagne. Het lijkt er namelijk op dat het de bewoners zelf zijn die te hard rijden.

De oversteekzone bij de kinderboerderij moet veiliger worden. Hierover start een participatieproces.

Buitenruimte en groen

Het zwerfvuil rond de hoogbouw wordt aangepakt met prikacties. Pluktuin, wilde bloemen, omvormen naar groenparticipatie en werven van groenvrijwilligers wordt rond laagbouw georganiseerd.

Het Weteringpark krijgt een reconstructie en speelvoorzieningen worden aangelegd. Hiervoor starten participatieprojecten.

Gebiedsagenda’s

De gebiedsagenda voor Alphen Noord is een van de twaalf agenda’s voor de dorpen en wijken in de gemeente Alphen aan den Rijn. De agenda voor elke leefomgeving heeft een aantal doelen, vooral het verbeteren van de leefomgeving van inwoners. Hiervoor werkt de gemeente samen met de inwoners. Hun inbreng is zowel online als tijdens bijeenkomsten opgehaald. Deze gebiedsagenda is een nulmeting voor 2024 en wordt verder ontwikkeld samen met de inwoners tot en met 2027. Op uwdorpofwijk.alphenaandenrijn.nl staan binnenkort alle gebiedsagenda’s, ook de communicatie tussen gemeente en inwoners loopt via deze website.

Op de foto President Kennedylaan met hoogbouw en laagbouw


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Jubileum vandaag 11:59

Geslaagd jubileumfeest bij Winkelcentrum de Baronie

Op zaterdag 25 mei was het feest in winkelcentrum de Baronie, want ze vierden hun 10-jarig jubileum! Alle bezoekers van het winkelcentrum waren uitgenodigd om dit bijzondere moment samen te vieren. Tussen 11:00 en 16:00 uur was jong en oud welkom om te genieten van een gevarieerd programma vol optredens en leuke activiteiten.

Politie en handhaving vandaag 10:33

Ruzie in speeltuin escaleert: Politie Alphen aan den Rijn grijpt in

Op zaterdag 25 mei omstreeks 16:00 uur ontving de politie Alphen aan den Rijn een melding van een ruzie in de speeltuin aan de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Wat aanvankelijk leek op een alledaagse jeugdruzie, escaleerde snel toen ouders zich ermee gingen bemoeien.

Advertorial Theater vandaag 09:45

Avondvullend programma bij Parkvilla met expositie, filmklassieker en muziek

Parkvilla organiseert op 12 juni een avondvullend programma rondom de indrukwekkende expositie LEF - Let’s Embrace Freedom - van fotograaf Henk Veldhuizen. Met deze tentoonstelling wil Henk laten zien hoe mooi het is als je vrijheid hebt om jezelf te zijn. Op deze avond is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

Advertorial Onderwijs gisteren 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!

Politiek gisteren 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Overige gisteren 15:26

Dag van de Vluchteling gevierd met speciale bijeenkomst

Op 20 juni 2024, de Dag van de Vluchteling, bundelen Kwadraad, Participe, Friends for Friends, Mix Support en de Gemeente Alphen aan den Rijn hun krachten voor een bijzondere bijeenkomst. In Buurthuis De Mozaïek nodigen zij eenieder uit om samen de Dag van de Vluchteling te vieren. Een warme, multiculturele ontmoeting staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het delen van verhalen, dromen, en het groeien als gemeenschap.