Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Nabeschouwing Alphense begrotingsraad oktober 2020

In grote lijnen waren de partijen in de Alphense gemeenteraad het op 29 oktober wel met elkaar eens. De coronapandemie heeft grote gevolgen, maar het is nog onbekend welke dat precies zijn. En daarna begon het al snel uit elkaar te lopen.

De oppositiepartijen willen heel graag meer informatie via een corona-impact-monitor zoals veel gemeenten die al wel kennen. Daarin staan actuele cijfers of (als er echt niets anders mogelijk is) een omschrijving van de Alphense situatie. Volgens de wethouder van financiën is dat allemaal niet nodig. Er is volgens hem eigenlijk geen probleem. Hij constateert dat hij zelfs een plusje heeft gezien in september. De vraag van de ChristenUnie of dat dan alstublieft op schrift aangetoond kon worden, wuifde de wethouder weg met de oproep om niet in paniek te raken en rustig te gaan slapen.

Veel partijen in de raad zijn het eens met elkaar dat er vooral geïnvesteerd moet worden om uit de coronacrisis te komen. Ook de ChristenUnie is daar voorstander van. De coalitie is van mening dat dit moet gebeuren door vooral te lenen als er geld nodig is. Over bezuinigingen is niet te praten en de motie die daartoe opriep is door hen weggestemd. Maar leningen moeten altijd worden terugbetaald en ze brengen risico’s met zich mee. Als rentestijgingen dreigen, worden derivaten aantrekkelijker, maar de ChristenUniefractie is ervan overtuigd dat de Alphense belastingbetaler die kant echt niet op wil.

De ChristenUnie en de overige oppositiepartijen hebben gezien dat er momenteel al geen enkele structurele ruimte meer zit in de huidige begroting. "Wij kiezen daarom liever voor het vergroten van die structurele ruimte. Door te bezuinigen waar het kan, ruimhartig te investeren in slimme zaken en te lenen als het echt moet." De uitgangspunten van het proces van de strategische heroriëntatie moeten daarom volgens de oppositie opnieuw bekeken worden. De stip op de horizon is hetzelfde, maar het vertrekpunt is sinds maart drastisch gewijzigd.

De ChristenUniefractie heeft na de begrotingsraad als hulpmiddel een spoorboekje opgesteld dat gebruikt kan worden om dit proces weer op de rails te krijgen. Want net doen alsof er niets gebeurd is en rustig gaan slapen, is volgens de ChristenUnie helemaal geen goed idee. De fractie heeft daarom het initiatief genomen om de motie ‘Alphen-Dialoog in coronatijd' te schrijven en deze samen met D66, PvdA en VVD in te dienen. Deze motie is overgenomen door het college.

Spoorboekje

  • Medio novembe2020: Het college heeft toegezegd dat de gemeenteraad in de tweede week van november een (financiële) update rondom corona ontvangt. Dan weten we eindelijk wat de toezeggingen inhouden, zoals die in de raadscommissie FBPD van 18 juni namens het college door de wethouder Financiën zijn gedaan.
  • December 2020/januari 2021: op basis van de aangeleverde financiële gegevens wordt het uitgangspunt van de strategische heroriëntatie opnieuw bepaald door de Alphense gemeenteraad.
  • Eerste kwartaal 2021: start van de ‘Alphen-Dialoog in coronatijd'.
    • In eerste instantie vindt deze dialoog plaats tussen het college en de gemeenteraad.
    • Onmiddellijk gevolgd door een dialoog met getroffen groepen in onze samenleving.

De fractie: "Het is teleurstellend dat uitgestoken handen om samen op te trekken in de vergadering van de begrotingsbehandeling niet werden aangepakt. Het college maakte omtrekkende bewegingen om de hete brij heen. Daar zijn gewone Alphenaren echt niet mee geholpen..."

De volledige tekst van de bijdrage van de ChristenUniefractie in de Begrotingsraad van 29 oktober treft u hier aan.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 18:42

Aanvraag bijdrage impulsgelden voor woningbouw in Rijnhaven

In Alphen aan den Rijn is een groot tekort aan woningen. Daarom zoekt de gemeente naar extra mogelijkheden voor woningbouw. Een groot project is het gebied Rijnhaven. Dit moet een gebied worden waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Advertorial Economie vandaag 18:04

Ontevreden over uw huidige boekhouder of accountant?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u wilt overstappen naar een andere accountant of boekhouder. Soms sluit simpelweg de dienstverlening niet meer aan bij uw wensen. Overweeg eens om vrijblijvend in gesprek te gaan met Tidak.

Politiek vandaag 16:47

Nieuw appartementencomplex langs Churchilllaan

Niersman Projectontwikkeling is van plan om langs de Churchilllaan 71 appartementen te bouwen. Een kwart hiervan is bestemd voor sociale huur en 10 procent voor middenhuur. Om de haalbaarheid van het schetsontwerp te onderzoeken sluiten gemeente Alphen aan den Rijn en Niersman een overeenkomst.

Politiek vandaag 16:13

Plan van aanpak voor multiculturele Edelstenenbuurt

De Edelstenenbuurt rond de hoogbouw Briljantstraat en Diamantstraat wordt geplaagd door terugkerende incidenten, ondanks veel positieve zaken. Met een Plan van Aanpak wil gemeente Alphen aan den Rijn het tij ten goede keren.