Nieuw Elan

Nieuw Elan wil beter dierenwelzijnsbeleid in de gemeente

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 20 oktober heeft Nieuw Elan Raadslid Robert Blom zijn initiatiefvoorstel Dierenwelzijn ingediend aan Burgemeester Liesbeth Spies.

Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners een eerste aanzet geven tot een verbetering van, en een meer transparant gemeentelijk dierenwelzijn(sbeleid) in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij vragen de gemeenteraad van oktober het college te verzoeken om een aantal actiepunten op te pakken, met een aantal voorstellen te komen ten aanzien van actuele ontwikkelingen en de raad over de gehele linie te informeren over de laatste stand zaken.

‘’Elke gemeente in Nederland verdient een duidelijk en voor iedereen begrijpelijk dierenwelzijnsbeleid. We hebben goede rentmeester te zijn van hetgeen ons is toevertrouwd. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor onze natuur en voor alles wat ons vanuit de schepping is toevertrouwd. Daaronder vallen ook (wilde) dieren", begint initiatiefnemer Robert Blom.

"In dit kader wordt opgemerkt dat er in onze gemeente ruim 5.000 (geregistreerde) honden wonen, duizenden katten plus duizenden cavia’s, hamsters en overige dieren. De schatting ligt op tien- tot vijftienduizend huisdieren. Bedenk hierbij ook dat dierenwelzijn niet alleen ten gunste komt van de dieren maar óók ten gunste van de bewoners. Een dier-in-huis vervult een stabiliserende functie, werkt gunstig bij eenzaamheid, stress en sociale contacten’’ aldus Robert Blom.

Benieuwd naar het voorstel? Klik hier.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Oud Alphen gisteren 16:54

Oud Alphen: De Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat, de straat waar het kantoor van Alphens.nl nu staat, is genoemd naar het oude raadhuis van de voormalige gemeente Aarlanderveen. Na eeuwenlang vergaderd te hebben in herbergen als de Vergulde Wagen kreeg de toenmalige gemeente Aarlanderveen in de 19e eeuw een eigen raadhuis.

Advertorial Theater gisteren 15:41

Ronald Goedemondt komt naar Castellum

Goed nieuws: Ronald Goedemondt speelt momenteel zijn achtste avondvullende cabaretprogramma. Overal is hij tot en met december 2022 uitverkocht. Castellum heeft het echter voor elkaar gekregen dat hij op zondag 19 maart 2023 zijn voorstelling ‘Met knielende knikjes’ speelt voor het Alphense publiek. De kaartverkoop start op 13 december om 13:00 uur.

Politiek plein gisteren 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Feestdagen gisteren 13:12

Laat je vuurwerkafval ophalen op 2 januari 2023

Van het aftelen tot 00:00 uur en vuurwerk afsteken naar vuurwerkafval waar je niet zo veel mee kan. Voor het opruimen van dit vuurwerkafval wordt door de gemeente Alphen aan den Rijn een oplossing bedacht.

Limesjaar 2022 gisteren 11:58

ROMEINEN Rantsoenen

Het Romeinse leger zorgt normaal gesproken goed voor haar manschappen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. De commandant moet voor voldoende rantsoenen zorgen en dat is zelfs in vredestijd een behoorlijke klus.

Advertorial Horeca gisteren 10:37

Dit jaar een unieke kerst bij restaurant Bon Bini

Restaurant Bon Bini in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn komt dit jaar met een uniek concept. Op eerste kerstdag 2022 kun jij bij Bon Bini, in samenwerking met de chef, zelf jouw kerstdiner samenstellen.