Nieuw Elan
Advertorial Politiek plein

Nieuw Elan wil beter dierenwelzijnsbeleid in de gemeente

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 20 oktober heeft Nieuw Elan Raadslid Robert Blom zijn initiatiefvoorstel Dierenwelzijn ingediend aan Burgemeester Liesbeth Spies.

Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners een eerste aanzet geven tot een verbetering van, en een meer transparant gemeentelijk dierenwelzijn(sbeleid) in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij vragen de gemeenteraad van oktober het college te verzoeken om een aantal actiepunten op te pakken, met een aantal voorstellen te komen ten aanzien van actuele ontwikkelingen en de raad over de gehele linie te informeren over de laatste stand zaken.

‘’Elke gemeente in Nederland verdient een duidelijk en voor iedereen begrijpelijk dierenwelzijnsbeleid. We hebben goede rentmeester te zijn van hetgeen ons is toevertrouwd. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor onze natuur en voor alles wat ons vanuit de schepping is toevertrouwd. Daaronder vallen ook (wilde) dieren", begint initiatiefnemer Robert Blom.

"In dit kader wordt opgemerkt dat er in onze gemeente ruim 5.000 (geregistreerde) honden wonen, duizenden katten plus duizenden cavia’s, hamsters en overige dieren. De schatting ligt op tien- tot vijftienduizend huisdieren. Bedenk hierbij ook dat dierenwelzijn niet alleen ten gunste komt van de dieren maar óók ten gunste van de bewoners. Een dier-in-huis vervult een stabiliserende functie, werkt gunstig bij eenzaamheid, stress en sociale contacten’’ aldus Robert Blom.

Benieuwd naar het voorstel? Klik hier.


Meer nieuws

Politiek vandaag 10:23

Meer tijdelijke woningen in gemeente Alphen aan den Rijn

Er lopen onderzoeken naar locaties voor tijdelijke woningen bestemd voor spoedzoekers en voor opvang van vluchtelingen. Aan Hoorn-West, vlakbij de PI, is een locatie in onderzoek waar mogelijk 350 tot 400 asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Calamiteiten vandaag 08:39

Auto te water bij afrit N11

Van dinsdag- op woensdagnacht is een auto te water geraakt bij het Rietveldsepad. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.