Privé foto

Woningen op de groenstrook aan de Korenbloemweg? Bewoners maken zich zorgen: “Alle signalen worden genegeerd”

De gemeente wil het liefst dit jaar nog starten met de bouw van twaalf sociale huurwoningen op de groenstrook aan de Korenbloemweg in Alphen. Bewoners zien dit echter totaal niet zitten. Zij maken zich zorgen over de fundering van hun woningen en hebben bezwaar tegen het verlies van groen. Daarnaast voelen ze zich ook totaal niet gehoord door de gemeente. “Ik slaap er ’s nachts slecht van.”

De groenstrook tussen de Haagwinde, de Korenbloemweg en de Veldbloemweg in Alphen is aangewezen als onorthodoxe woningbouwlocatie, een binnenstedelijke locatie waar op korte termijn gebouwd kan worden. Er is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor twaalf eengezinswoningen in de sociale huur. De gemeente spreekt van betrokkenheid van bewoners bij het project, maar dat doet de wenkbrauwen van de bewoners fronsen. “De georganiseerde participatiebijeenkomst was meer een informatiebijeenkomst. We werden ingelicht over de plannen, maar meer was het niet.”

Zorgen over fundering

Het gaat om een groep van 55 huishoudens die zich niet in de bouwplannen kan vinden, bestaande uit bewoners van de Korenbloemweg en de Haagwinde. Ze hebben verschillende bezwaren tegen de komst van de twaalf sociale huurwoningen, waaronder over de gevolgen voor de fundering van hun woningen. “Onze woningen stammen uit de jaren ’70. De bouwmethode laat te wensen over, maar zolang er niks drastisch gebeurd is er goed met de verzakkingen te leven. Met plannen voor zoiets ingrijpends als woningbouw, is het een ander verhaal. Zeker omdat het op zo’n 30 à 40 meter van onze woningen plaatsvindt”, begint bewoner John van Houten.

De bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat ze zich zorgen maken over schade aan hun woning als er gebouwd wordt. Hierop heeft de gemeente onderzoek uit laten voeren, maar bewoners trekken het rapport in twijfel. “Na het lezen van het rapport zien we vooral aannames”, stelt John. “Daarbij hebben we gevraagd om onderzoek te doen naar de technische staat van de funderingen, maar dat is gewoon niet uitgevoerd. Het rapport dat er nu ligt zegt niks over de kwaliteit van de fundering.”

Tekst loopt door onder de foto

fundering2.jpeg

Pim van der Meer, die een paar huizen verderop woont, legt uit: “Het onderzoeksbureau heeft het rapport nu gebaseerd op historische gegevens van jaren terug in plaats van op de huidige situatie. Als je de funderingsviewer van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) raadpleegt, geven ze aan dat aandacht voor de aard en staat van de fundering hier van belang is. Maar volgens het rapport is de kans op schade minder dan één procent. Dat rijmt toch niet?” De gemeente heeft wel besloten om met schroefpalen te gaan werken, maar dat is volgens Pim de oplossing niet. “Denk aan al het bouwverkeer dat langs onze woningen zal gaan rijden. Als er nu een vrachtwagen door de straat rijdt, stuiteren we al op en neer op onze bank.”

Verlies van groen

Dat de bouw van twaalf woningen ten koste gaat van het stukje groen voor de deur, is ook iets waar de bewoners moeite mee hebben. Het is namelijk een geliefd stukje groen. “Dat geldt voor heel de wijk. Veel bewoners hebben hun huis gekocht vanwege die groenbestemming voor de deur. De gemeente heeft daar niet veel boodschap aan. ‘Je hebt altijd nog de Dijksloot’, is wat we te horen krijgen”, vertelt bewoner Ineke van de Beek. “Er blijft straks nog een klein strookje groen voor de tweede rij huizen vrij, direct voor de voordeur van de woningen. Tijdens de participatiebijeenkomst hebben we laten vallen dat we dit veldje onder andere voor een buurtbarbecue gebruiken, dat gebruikt de gemeente nu als speerpunt om aan te tonen dat ze onze opmerkingen in het plan hebben verwerkt. Dit is een ontzettend klein detail in het grote plaatje. Dat de gemeente aangeeft aanpassingen te hebben gemaakt in het plan terwijl alleen de containers enkele meters verschoven zijn, is nog zo’n voorbeeld.”

Alphen heeft te maken met een tekort aan woningen. Bouwen aan de Korenbloemweg is alleen niet de oplossing, stellen de bewoners. Uit een reactie op de brief die zij stuurden naar Anne Koning, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland die wonen in haar portefeuille heeft, blijkt dat de provincie daar hetzelfde over denkt. “De provincie heeft Alphen niet gevraagd om binnenstedelijk groen te gaan bebouwen, wel om onderbenut en niet benut stedelijk gebied beter te benutten”, luidt het in de mail van Koning. Ze doelt onder andere op de plannen voor de Korenbloemweg. “Dat zijn geen locaties van provinciaal belang die de woningbehoefte van Alphen gaan oplossen.”

De bewoners vinden daarbij dat de gemeente zichzelf tegenspreekt wat het groenbeleid betreft. “Overal verkondigen ze dat ze groen willen behouden, maar de praktijk zegt iets anders. Ze willen zelfs groenstroken opofferen voor woningbouw”, zegt Pim. “Ironisch is dat we eerder dit jaar nog te zien waren in het programma Lodewijks Groene Geluk, waar Lodewijk Hoekstra en Helga van Leur ons hielpen met het vergroenen en verduurzamen van onze tuin. Stoeptegels gingen eruit, groen erin. Daar was de gemeente ook van de partij en zeiden ze hoe goed we bezig waren. En dan doen ze nu dit. Nogal tegenstrijdig als je het ons vraagt.”

Tekst loopt door onder de foto

IMG_7282.JPG

Slapeloze nachten

Er is veelvuldig contact geweest met de gemeente om bovenstaande punten duidelijk te maken, maar tot op heden bleek dat nog geen succes. “Ten eerste draaide de participatiebijeenkomst niet om participeren. De woordvoerder van Woonforte begreep de gestelde vragen niet, kon niet inhoudelijk antwoorden of veranderde antwoorden gedurende het gesprek”, zegt Pim. Hij krijgt bijval van zijn buren. “Het was alsof ze niet gerekend hadden op verweer van bewoners.”

Hierdoor krijgen de bewoners het gevoel dat ze niet gehoord worden. “Je kan wel wat vragen of opmerken, maar er wordt niet duidelijk op gereageerd. De taal is netjes, maar de inhoud is respectloos. Het wordt afgedaan alsof het ons probleem is. Er is geen enkel compromis mogelijk”, zegt John. En dat zorgt voor flink wat kopzorgen. Pim: “Door de gang van zaken maken we ons alleen maar meer zorgen. Ik slaap er ’s nachts echt slecht van. Sommige van ons overwegen zelfs of we niet nu al moeten gaan verhuizen om eventuele schade voor te zijn.”

Ze vervolgen: “In de lokale politiek wordt altijd stellig gezegd dat ze voor iedereen opkomen, maar als je ze vervolgens persoonlijk aanspreekt, leidt dit tot niets. Ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid en schuiven het allemaal op dezelfde persoon af. We krijgen maar geen antwoord op de vraag waarom er nu zo nodig op deze plek een paar woningen moeten worden gebouwd. Bereik je op een andere plek waar je meer woningen kunt bouwen niet veel meer? Maar goed, daar krijgen we geen antwoord op, hoe vaak we het ook vragen. In onze ogen gaat hiermee echt de menselijke maat verloren.”

IMG_7285.JPG


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.