Josh Walet

Woonwagenlocatie Goudse Rijpad wordt uitgebreid, maar hoe?

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Hoe dat gaat gebeuren is alleen nog niet duidelijk. Zo moet er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden en is niet bekend of de twaalf nieuwe plaatsen voldoende zijn.

Ook voor de gemeenteraad blijkt dit nog onduidelijk. De fractie RijnGouweLokaal stelt het college daarom meerdere vragen over de eventuele uitbreiding.

Archeologisch onderzoek

“Tijdens de raadsvergadering van 15 december a.s. wordt een voorbereidingskrediet gevraagd in verband met te verrichten archeologisch onderzoek. Er geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde in relatie tot de Limes-route”, begint raadslid De Groot-Slagter.

RGL vraagt zich hierom af wat de consequenties zijn als er belangwekkende vondsten worden gedaan: “Wordt de uitbreiding dan op de lange baan geschoven of is er eventueel een plan B en kan de uitbreiding anders ingepast worden op de huidige locatie?” Ook de bewoners van het woonwagenkamp houden zich hiermee bezig.

Wachtlijst en selectie

Verder heeft de woonwagenlocatie te maken met een wachtlijst. Er zullen volgens het huidige plan twaalf nieuwe plaatsen bijkomen. Raadslid De Groot-Slagter vraagt zich af of de wachtlijst hiermee weggewerkt wordt en hoe de selectie plaatsvindt. “Worden (vertegenwoordigers van) de huidige bewoners bij de selectie betrokken? De AVG is hierbij ongetwijfeld van toepassing, maar het is aan de andere kant duidelijk dat men wil weten aan wie de woonwagenlocaties worden toegewezen, zeker als de toekomstige 12 plaatsen onvoldoende zijn om de wachtlijst weg te werken.”

Hondenspeelpark en participatie

Bovendien is er sprake van een plan voor een hondenspeelpark aan het Goudse Rijpad. Nu de Alphense Hondenbezitter is afgehaakt is het echter onduidelijk hoe dit verder zal gaan. “Zoals tijdens de commissiebehandeling aangegeven, willen bewoners van de woonwagenlocatie nauw betrokken worden bij de ontwikkeling, nu zij dit speelpark naast hun deur krijgen”, laat RijnGouweLokaal weten. “Zij willen het liefst helemaal geen park, maar als het niet anders kan, dan een afgesloten park met controle.” Daarom wordt aan het college gevraagd of hier inmiddels al meer over duidelijk is.

Ook hoopt de fractie dat er in de toekomst meer besproken zal worden met de bewonerscommissie van de woonwagenlocatie. Zo blijven de lijnen kort en kunnen misstanden voorkomen worden, vindt De Groot-Slagter.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Wonen en bouwen gisteren 11:37

Sloop gestart nieuwbouwlocatie SteekterOever Alphen aan den Rijn

Afgelopen week is de sloop gestart van de huidige opstallen op de SteekterOever-locatie aan de Steekterweg in Alphen aan de Rijn. Op deze plek zullen het komende jaar 25 luxe Oeverwoningen, Hofwoningen en Kadewoningen verrijzen.