Politiek Plein

Politiek plein 24 jan. 2022 16:01

Financiƫn Alphen op orde met CDA-wethouder aan de knoppen

De komende weken blikt het CDA met enkele bekende politici terug. Vandaag aan het woord: Kees van Velzen, wethouder namens het CDA, die terugkijkt op een mooie carrière en zijn inzet en betrokkenheid bij het openbaar bestuur. 

Politiek plein 17 jan. 2022 08:30

Digitale woonconferentie op initiatief van de ChristenUnie

Al in 2019 heeft de ChristenUnie-fractie Alphen aan den Rijn het idee geopperd om een Woonconferentie te organiseren. Dit met het doel om de crisis op de woningmarkt (huur en koop) aan te pakken. Dat idee is destijds samen met wethouder Gerard van As opgepakt.

Politiek plein 14 jan. 2022 14:30

Plan Beter Bereikbaar Gouwe vanuit historisch perspectief

Al lange tijd klagen bewoners in Boskoop over de grote verkeersdrukte op de Zijde. Deze drukte wordt voor een deel veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer naar en van plaatselijke sierteelt kwekerijen rondom Boskoop en het bedrijventerrein ITC (onderdeel van de zogeheten Greenport). Deze verkeersdrukte zorgt voor veel overlast bij aanwonenden en bij winkeliers in het centrum. Ook zorgt deze drukte regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties op de hefbrug over de Gouwe.

Politiek plein 12 jan. 2022 16:35

CDA trots op Alphen en de vele vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor anderen

De komende weken blikt het CDA met bekende en minder bekende politici terug en vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Vandaag aan het woord: Han de Jager, wethouder CDA die terugblikt op een mooie carrière, waar zijn sociale betrokkenheid de boventoon voert. Of het nu gaat om de thuiszorg, de jeugdzorg of onderwijs, jongeren of ouderen, waar zorg nodig is, of zaken beter kunnen dan wel moeten, Han kent de weg en zet zich ten volle in.

Politiek plein 8 jan. 2022 16:47

GroenLinks: "Tijd voor regenboogbeleid!"

De fractie van GroenLinks heeft vragen ingediend over de voortgang van het zogeheten ‘regenboogbeleid’ in Alphen aan den Rijn. De vragen gaan over het regenboogbeleid op gebied van veiligheid, genderneutraliteit, voorlichting op scholen, zorg, sport en de voorbeeldfunctie van de gemeente. Pauline legt in dit artikel uit waarom dit beleid zo belangrijk is. 

Politiek plein 1 jan. 2022 15:58

CDA over Beter Bereikbaar Gouwe

In de commissie van 2 december, de raadsvergaderingen van 16 en 17 december, maar ook de afgelopen jaren is veel gesproken over de verkeersproblematiek rond provinciale wegen in onze gemeente. In het bijzonder de N207 bij Boskoop en de N209 bij Hazerswoude. Helma van der Louw en Jeroen van Gool zetten zich samen al deze tijd onverkort in om goede oplossingen voor deze problemen te vinden. 

Politiek plein 20 dec. 2021 16:24

Wens GroenLinks vervuld: geen weg Rietveld maar oeverbinding

De Alphense gemeenteraad boog zich zowel op donderdag 16 december als op vrijdag 17 december over het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe: een plan om Boskoop beter te ontsluiten. Na uitgebreid overleg kwam de raad op vrijdagavond uiteindelijk tot een besluit. Het pakket is aangenomen, nadat een amendement werd aangenomen dat de focus legt op een noordelijke oeververbinding in Boskoop en dat de ‘W20’-wegen tussen de N11 en Boskoop laat afvallen.

Politiek plein 16 dec. 2021 13:18

Verkiezingsprogramma 2022 D66 in de maak

Een kijkje in de totstandkoming van een verkiezingsprogramma door middel van een interview met Tim Romaniuk, lid van de programmacommissie D66 Groene Hart. We horen van hem hoe het D66 verkiezingsprogramma van D66 Alphen tot stand komt en… of het al af is.

Politiek plein 9 dec. 2021 12:45

GroenLinks wil 30km-zones om leefbaarheid te vergroten

Donderdag 9 december diende GroenLinks Alphen aan den Rijn een motie in om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur in straten waar een hogere snelheid onveilige situaties oplevert.

Politiek plein 6 dec. 2021 13:22

Het CDA is blij met de snelle oplevering van huurwoningen Zaagmolenweg

In 2020 schreef Jeroen van Gool (lijsttrekker CDA) een initiatiefvoorstel om tijdelijke woningbouw voor starters en alleenstaanden te realiseren. Het voorstel vroeg het college gebieden in Alphen-Stad en de kernen aan te wijzen waarbinnen op korte termijn tijdelijke woningen voor starters of alleenstaanden mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Politiek plein 25 nov. 2021 09:04

Dit is de kandidatenlijst van Nieuw Elan voor de gemeenteraadsverkiezingen

De Algemene Ledenvergadering van Nieuw Elan heeft 50 kandidaten benoemd die zich gaan inzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Op de lijst staan bekende politici van Nieuw Elan en veel bekende Alphenaren die zich gaan inzetten om voor Nieuw Elan weer een goede uitslag te bewerkstelligen.

Politiek plein 18 nov. 2021 17:41

Boskoopse Villa van Teylingen gemeentelijk monument

Op initiatief van GroenLinks fractievoorzitter René Driesen is in de laatste gemeenteraadsvergadering van Alphen aan den Rijn een motie aangenomen om de monumentale Villa van Teylingen aan de Koninginneweg in Boskoop tot gemeentelijk monument te verklaren. Op deze manier hebben GroenLinks en mede-indieners PvdA, RijnGouweLokaal en CDA het pand behoed voor de sloop.

Politiek plein 12 nov. 2021 18:39

GroenLinks tegen gratis parkeren vanuit OZB

Gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn: ja of nee? Omdat de meningen in de coalitie van GroenLinks, Nieuw Elan en CDA hierover verdeeld zijn komt dit heikele punt als bespreekstuk naar voren in de gemeenteraadsvergadering, hoogst waarschijnlijk op 25 november. GroenLinks heeft een helder standpunt: niet aan beginnen. In de commissievergadering van 11 november zette GroenLinks commissielid Max van Lent uiteen waarom niet.

Politiek plein 11 nov. 2021 13:48

GroenLinks lanceert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst van GroenLinks Alphen aan den Rijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is vastgesteld. De lijst, onder aanvoering van lijsttrekker José Huls, laat volgens GroenLinks een mooie mix zien tussen leeftijden, genders, interesses en plaatsen van herkomst. In de top tien zien we zowel bekende als nieuwe gezichten.

Politiek plein 4 nov. 2021 09:48

CDA raadslid Vanessa Scholtens stapt over naar VVD

Vanessa Scholtens heeft per direct de fractie van CDA Alphen aan den Rijn verlaten. Zij kan zich niet vinden in haar positie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Scholtens sluit zich aan bij de VVD.

Politiek plein 1 nov. 2021 14:50

GroenLinks: "Bouw betaalbare woningen op bedrijventerreinen en Noordrand"

GroenLinks wil meer betaalbare woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn, op locaties waar dat niet ten koste gaat van het groene landschap. Er zijn volgens de partij voldoende opties waarbij de polder niet wordt volgebouwd en het Groene Hart wordt gespaard.