Advertorial Politiek

Nieuw Elan presenteert plannen in Hazerswoude-Dorp

Onder leiding van Peter Versteeg en Bert Bosch houdt Nieuw Elan woensdag 21 februari vanaf 19.30 uur een informatieve bijeenkomst bij Hazerswoudse Boys. De Nieuw Elan kandidaten presenteren hun plannen voor het Hazerswoude-Dorp en daarnaast gaan zij in gesprek met bezoekers aan de hand van een aantal stellingen.

Peter Versteeg (nr. 15 op de kieslijst) en Bert Bosch (nr. 20 op de kieslijst) gaan samen met Nieuw Elan-wethouder Gerard van As in op deze stellingen. Ook fractievoorzitter en lijsttrekker André de Jeu is erbij. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat bij Hazerswoudse Boys een gesprek ontstaat tussen alle aanwezigen. Daarom is er veel ruimte voor de bezoekers om met eigen suggesties en onderwerpen te komen.

Gesprek
In een gesprek wordt pas duidelijk welke ideeën op korte of lange termijn echt leven, welke ook echt kunnen worden uitgevoerd en welke oplossing de beste is. Op voorhand zijn belangrijke onderwerpen: oplossing voor het noord/zuid verkeer, subsidie voor het oplossen van verborgen armoede en eenzaamheid, subsidie voor duurzaamheid van (sport)verenigingen en het toekennen van dorpsbudgetten.
Verder wil Nieuw Elan van iedere inwoner graag weten welke ideeën er zijn over het heden en vooral over de toekomst van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hiervoor kunnen inwoners ook een idee aanleveren via de website www.nieuwelan.nl, kies de tab ‘ideeënbox’.

De grootste
Nieuw Elan is de grootste partij in de Alphense gemeenteraad met zeven zetels. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is Nieuw Elan lijst 2. Peter Versteeg is de nummer 15, Bert Bosch de nummer 20. Meer informatie over de partij staat op www.nieuwelan.nl.

De bijeenkomst van Team Hazerswoude Dorp is woensdag 21 februari, 19.30 uur inloop, 20.00 uur begin gesprek. Locatie Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 15, Hazerswoude-Dorp. 

Foto: Wethouder Gerard van As gaat samen met kandidaten Peter Versteeg en Bert Bosch in gesprek met de inwoners van Hazerswoude-Dorp.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws