Josh Walet

Gedeputeerde blijft bij standpunt over Gnephoek: “Geen geschikte woningbouwlocatie”

Er ligt een enorme woningbouwopgave in Alphen aan den Rijn en de rest van de provincie. Alphen wil daarom graag woningen bouwen in de Gnephoek. Gedeputeerde Staten blijft deze locatie om verschillende redenen echter zien als ongeschikt voor grootschalige woningbouw.

Al jaren worden bouwinitiatieven in de Gnephoek, waar ruimte is voor duizenden woningen, vanuit verschillende hoeken tegengehouden. In januari viel het college van burgemeester en wethouders omdat de Gnephoek werd aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. GroenLinks stapte daardoor uit de Alphense coalitie. Maar de meerderheid van de Alphense gemeenteraad is voorstander van bouwen in de Gnephoek. Ook wethouder Gerard van As is hierin zeer uitgesproken.

De provincie heeft daarentegen duidelijk laten weten geen voorstander te zijn van bouwen in de Gnephoek. Binnenstedelijk bouwen zou volgens de provincie het uitgangspunt moet zijn én blijven. Dat dit standpunt de afgelopen periode niet is gewijzigd nu in de Tweede Kamer een motie is aangenomen over woningbouw in de Gnephoek, blijkt uit een brief van gedeputeerde Anne Koning (ruimtelijke ordening, PvdA). De brief gaat in op een beoordeling van de Gnephoek als woningbouwlocatie.

Geen geschikte locatie

In de brief gaat Koning in op redenen waarom de Gnephoek niet geschikt zou zijn als locatie voor grootschalige woningbouw. Zo lijkt twee derde deel van de bodem van de Gnephoek minder tot niet geschikt, mobiliteit en vervoer goed regelen kost veel geld, de woningen kunnen niet op korte termijn gerealiseerd worden, de financiële haalbaarheid van het plan is niet aangetoond, en op deze locatie woningen realiseren is op meerdere punten in strijd met het provinciaal Omgevingsbeleid.

Daarom concludeert Koning: “Er is ons inziens op dit moment geen reden om aan te nemen dat grootschalige, betaalbare, goed bereikbare, klimaatadaptieve woningbouw met natuurontwikkeling in de Gnephoek financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar is.” In plaats daarvan zouden alle betrokken partijen volgens Gedeputeerde Staten alle beschikbare tijd, geld en energie in moeten zetten om er samen voor te zorgen dat tot en met 2030 de bestaande, kansrijke plannen zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

De motie van de Tweede Kamer roept op om zo spoedig mogelijk woningen te bouwen in de Gnephoek. Daar is Gedeputeerde Staten het dus niet mee eens. “Wij zijn van mening dat het niet mogelijk is om op korte termijn woningen te bouwen in de Gnephoek en dat de Gnephoek dus geen bijdrage kan leveren aan het oplossen van het grote woningtekort dat er op dit moment is.” En wat als Alphen met een volledig uitgewerkt plan komt? “Wij verwachten ook niet dat onze inhoudelijke mening zal veranderen op basis van een uitgewerkt plan van de gemeente Alphen aan den Rijn.”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Weer in Alphen vandaag 14:17

Na regen komt… droogte

Het is droog in Nederland. Zo ook in Alphen aan den Rijn, gelegen in het gebied het hoogheemraadschap van Rijnland. Droogte heeft impact op de dijken, de waterpeilen in ons gebied en op (de aanvoer van) voldoende zoetwater. Deze week is veel regen gevallen, maar dat houdt niet in dat de droogte voorbij is.

Advertorial Kunst en Cultuur vandaag 12:39

Vikingen veroveren Museumpark Archeon

Vikingen veroveren op 27 en 28 augustus voor de 24e keer Museumpark Archeon. Net als duizend jaar geleden, brengen zij hun handelswaar mee. Op de Vikingmarkt is dan ook van alles te koop. Bezoek het kampement van de Vikingen en struin langs de marktkramen.

Bouw en techniek vandaag 11:11

TenneT vervangt hoogspanningsstation in Alphen aan den Rijn

Landelijk netbeheerder TenneT werkt aan de vernieuwing van zowel de gebouwen als de technische installatie van het hoogspanningsstation in Alphen. Dat doen ze omdat het station zijn einde levensduur nadert. Deze week staat er een bijzonder werk op het programma; het vervoeren en inhijsen van twee enorme technische hoogspanningsinstallaties die per stuk zo’n 30 ton wegen.

Politie en handhaving vandaag 09:45

Snorfiets meet 22 km/u te hard op de rollerbank

Afgelopen woensdagavond trof Politie Basisteam Alphen aan den Rijn een scooter aan die te hard reed. Na een meting op de rollerbank bleek de snorfiets 57 kilometer per uur te kunnen.