Josh Walet

Gedeputeerde blijft bij standpunt over Gnephoek: “Geen geschikte woningbouwlocatie”

Er ligt een enorme woningbouwopgave in Alphen aan den Rijn en de rest van de provincie. Alphen wil daarom graag woningen bouwen in de Gnephoek. Gedeputeerde Staten blijft deze locatie om verschillende redenen echter zien als ongeschikt voor grootschalige woningbouw.

Al jaren worden bouwinitiatieven in de Gnephoek, waar ruimte is voor duizenden woningen, vanuit verschillende hoeken tegengehouden. In januari viel het college van burgemeester en wethouders omdat de Gnephoek werd aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. GroenLinks stapte daardoor uit de Alphense coalitie. Maar de meerderheid van de Alphense gemeenteraad is voorstander van bouwen in de Gnephoek. Ook wethouder Gerard van As is hierin zeer uitgesproken.

De provincie heeft daarentegen duidelijk laten weten geen voorstander te zijn van bouwen in de Gnephoek. Binnenstedelijk bouwen zou volgens de provincie het uitgangspunt moet zijn én blijven. Dat dit standpunt de afgelopen periode niet is gewijzigd nu in de Tweede Kamer een motie is aangenomen over woningbouw in de Gnephoek, blijkt uit een brief van gedeputeerde Anne Koning (ruimtelijke ordening, PvdA). De brief gaat in op een beoordeling van de Gnephoek als woningbouwlocatie.

Geen geschikte locatie

In de brief gaat Koning in op redenen waarom de Gnephoek niet geschikt zou zijn als locatie voor grootschalige woningbouw. Zo lijkt twee derde deel van de bodem van de Gnephoek minder tot niet geschikt, mobiliteit en vervoer goed regelen kost veel geld, de woningen kunnen niet op korte termijn gerealiseerd worden, de financiële haalbaarheid van het plan is niet aangetoond, en op deze locatie woningen realiseren is op meerdere punten in strijd met het provinciaal Omgevingsbeleid.

Daarom concludeert Koning: “Er is ons inziens op dit moment geen reden om aan te nemen dat grootschalige, betaalbare, goed bereikbare, klimaatadaptieve woningbouw met natuurontwikkeling in de Gnephoek financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar is.” In plaats daarvan zouden alle betrokken partijen volgens Gedeputeerde Staten alle beschikbare tijd, geld en energie in moeten zetten om er samen voor te zorgen dat tot en met 2030 de bestaande, kansrijke plannen zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

De motie van de Tweede Kamer roept op om zo spoedig mogelijk woningen te bouwen in de Gnephoek. Daar is Gedeputeerde Staten het dus niet mee eens. “Wij zijn van mening dat het niet mogelijk is om op korte termijn woningen te bouwen in de Gnephoek en dat de Gnephoek dus geen bijdrage kan leveren aan het oplossen van het grote woningtekort dat er op dit moment is.” En wat als Alphen met een volledig uitgewerkt plan komt? “Wij verwachten ook niet dat onze inhoudelijke mening zal veranderen op basis van een uitgewerkt plan van de gemeente Alphen aan den Rijn.”


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Milieu en duurzaamheid gisteren 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek gisteren 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek gisteren 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Werken gisteren 09:48

Vacatureoverzicht week 15: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Blog Opinie 12 apr. 2024 19:59

MINERVA Bloedbad

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. En dat niet een keer, maar vanaf nu elk jaar. Dat is nogal wat. Het betekent dat er veel gaat sneuvelen van wat wij nu normaal vinden. Of, het betekent dat de gemeentelijke belastingen aanzienlijk zullen stijgen.

Advertorial Overige 12 apr. 2024 17:01

Problemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers? Let's Recruit! helpt je uit de brand!

Een groeiend bedrijf is natuurlijk goed, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het vinden van het juiste talent wordt soms zo lastig dat bedrijven orders moeten laten lopen of bestaande collega’s onbedoeld zwaar belasten. Let’s Recruit! ontzorgt daarom bij technische MKB-bedrijven het gehele recruitmentproces. Maar wat doen ze nou precies tijdens dat proces?