Politiek 23 apr. 2024 15:53

Meer en betere busverbindingen via Qbuzz

Qbuzz neemt de busconcessie van Arriva over. Dit betekent dat er vanaf 2025 bussen van Qbuzz zullen rijden. De vervoerder heeft een nieuw vervoerplan voor 2025 gepresenteerd met aanzienlijke verbeteringen voor Alphen aan den Rijn en de regio. Het gaat daarbij vooral om beter en regelmatiger vervoer, ook ’s nachts en in het weekend.

Politiek 18 apr. 2024 15:15

BIZ-gebieden ontvangen jaarlijks financieel voorschot

Zowel in het centrumgebied van Alphen-Stad als van Boskoop hebben de ondernemers een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) opgericht. Elk bedrijf legt een bedrag in en vanuit de ontstane fondsen worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De gemeente Alphen aan den Rijn int de bedragen en keert deze uit aan de BIZ-organisaties.

Politiek 13 apr. 2024 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek 13 apr. 2024 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Politiek 10 apr. 2024 14:27

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat een kleine 25 miljoen bezuinigen

Van de totale gemeentelijke begroting van 500 miljoen staat van ongeveer 350 miljoen vast waar dit aan uitgegeven wordt. Van de overige 150 miljoen moet een kleine 25 miljoen af. Dit kan door te bezuinigen en dit kan door lastenverzwaring voor de inwoners. Wat het wordt, besluit de gemeenteraad in haar vergadering van 4 juli waarin de Kadernota wordt behandeld.

Politiek 5 apr. 2024 15:57

Alphen als gezondste en groenste binnenstad in Groene Hart

Gemeente Alphen aan den Rijn wil het centrumgebied van Alphen-Stad vergroenen en gezonder maken. Daarmee moet het Stadshart toekomstbestendig worden. De ambitieuze visie schetst een droombeeld voor 2035. Na de vaststelling door de gemeenteraad begint het uitwerken van concrete plannen.

Politiek 5 apr. 2024 14:28

Betere bereikbaarheid in gemeente Alphen aan den Rijn

De bereikbaarheid van de hele regio zal op termijn sterk worden verbeterd door de aanleg van de Bodegravenboog. Dat is het beste resultaat uit Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). De gemeenteraad zal het BBG project afsluiten. Het falen zit in een tweede oeververbinding over de Gouwe die niet is geregeld. Hierover gaat een brief naar Gedeputeerde Staten om alsnog tot een tweede oeververbinding te komen.

Politiek 30 mrt. 2024 14:49

Gemeenteraadsvergadering donderdag 28 maart

De Alphense gemeenteraad vergadert een keer in de maand. De meeste onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda en worden niet besproken, omdat dit eerder tijdens een raadscommissievergadering is gebeurd en de politieke partijen het in grote meerderheid eens zijn. Hieronder een lijst met op donderdag 28 maart genomen besluiten.

Politiek 29 mrt. 2024 15:40

Gebiedsagenda onbekend bij inwoners

De Alphense gemeenteraad heeft donderdag 28 maart de Gebiedsagenda dorpen en wijken vastgesteld. Hierover is eerder uitgebreid gesproken. GroenLinks wil echter een wijziging: "Wij zien graag een actieplan om de Gebiedsagenda beter onder de aandacht van de inwoners te brengen." De gemeenteraad vindt dit voor nu niet nodig.

Politiek 29 mrt. 2024 13:19

Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn voor 2024 weer gevuld

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft het Erfgoedfonds opnieuw gevuld. Vanuit dit fonds worden projecten op het gebied van beleving van erfgoed gesubsidieerd. Het gaat vooral om projecten die door groepen inwoners en kleine organisaties worden geïnitieerd.

Politiek 28 mrt. 2024 16:51

Gemeente gaat begrijpelijk communiceren

Donderdag 28 maart heeft wethouder Gert van den Ham de Direct Duidelijk Deal ondertekend. De deal is onderdeel van de landelijke campagne Direct Duidelijk. Doel is dat alle overheden, dus ook alle gemeenten, duidelijke informatie geven aan hun inwoners.

Politiek 22 mrt. 2024 16:29

Afsluiting Ziendeweg moet wel goed gebeuren

De Alphense gemeenteraad geeft tijdens de komende gemeenteraadsvergadering wensen en bedenkingen over de gedeeltelijke afsluiting van de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Nieuwkoop. Daarbij zijn er vooral zorgen over de gevolgen voor omwonenden in het poldergebied en voor sluipverkeer dat elders gaat 'sluipen'.

Politiek 21 mrt. 2024 10:37

Leefomgeving Alphen West Kerk en Zanen

De forensenwijk Kerk en Zanen is een dichtbevolkte wijk met een aantal grote groene locaties: Europapark inclusief het skatepark en Groene Vinger met de wijktuin. De wijk heeft veel voorzieningen, maar de oudere zijn toe aan vervanging. De grote ergernis is het verkeersgedrag van de eigen bewoners.

Politiek 20 mrt. 2024 11:48

Leefomgeving Alphen West Hoorn

Alphen West Hoorn is verreweg de kleinste wijk van Alphen-Stad. Op basis van de feiten is er veel sociale samenhang, zijn er veel voorzieningen en wordt er veel gebouwd vooral in het Rijnhavengebied. Maar: er zijn te weinig activiteiten voor kinderen en jongeren, er is overlast van zwaar verkeer en door de nieuwbouw.

Politiek 20 mrt. 2024 11:01

Leefomgeving Alphen Noord

Uit de gebiedsagenda 2024-2027 voor Alphen Noord blijkt dat de verstedelijkte leefomgeving grotendeels bestaat uit rustige buurten. Uitzondering is de combinatie Planetenbuurt-Edelstenenbuurt waar veel hoogbouw is. In de hele wijk is vooral behoefte aan meer ontmoetingsplekken, meer openbaar vervoer en 30km zones, een groene omgeving en betere communicatie over plannen in de buurt.

Politiek 19 mrt. 2024 09:53

Leefomgeving Alphen Centrum en Park Zegersloot

In de gebiedsagenda 2024-2027 voor Alphen Centrum en Park Zegersloot gaat het over de leefomgeving van een stedelijk gebied en een aansluitend recreatiegebied. Belangrijk zijn het vergroenen van het stedelijk gebied met een goede aansluiting naar het recreatiegebied, betere verkeersveiligheid vooral voor fietsers en voetgangers en meer ontmoetingsplekken.

Politiek 18 mrt. 2024 10:48

Gebiedsagenda’s voor alle Alphense kernen en wijken

Voor alle kernen en een aantal wijken in de stad zijn samen met inwoners gebiedsagenda’s gemaakt. De Alphense politieke partijen zijn blij met de goede participatie, maar willen wel de voortgang kunnen volgen. Zij constateren ook dat in de hele gemeente vooral de onderwerpen wonen, verkeersveiligheid en groenonderhoud belangrijk zijn.

Politiek 17 mrt. 2024 10:15

Nieuw stembiljet vereenvoudigt stemproces voor inwoners Alphen aan den Rijn

Inwoners van Alphen aan den Rijn en Midden-Delfland zullen bij de Europese verkiezingen in juni een grote verandering ervaren in het stemproces. Geen gedoe meer met het opvouwen van een enorm biljet, maar stemmen op een kleiner en handzamer exemplaar wordt mogelijk gemaakt dankzij een baanbrekende proef.

Politiek 15 mrt. 2024 13:15

Geen huis en toch niet dakloos

Hoe kan het dat je geen huis hebt, maar toch niet dakloos bent? Deze en andere vragen zijn donderdag 14 maart door de Alphense politiek besproken tijdens een raadscommissievergadering Sociaal Domein.

Politiek 14 mrt. 2024 10:07

Sluiting van een pand of een dwangsom

Het aantal bestuurlijke maatregelen in 2023 in de gemeente Alphen aan den Rijn is niet heel hoog. Meestal gaat het om een waarschuwing of een dwangsom en een paar keer om een tijdelijke sluiting van een bedrijfspand of woning.

Politiek 13 mrt. 2024 17:59

Veiligheid in de wijk, politiecijfers 2023

De cijfers voor wat betreft criminaliteit, veiligheid, verkeersveiligheid en overtredingen zijn in gemeente Alphen aan den Rijn erg laag. "Er is soms wel een beleving van 'alweer' door de invloed van social media, terwijl er in werkelijkheid weinig gebeurt", zegt teamchef politie John Nieumeijer.

Politiek 13 mrt. 2024 16:44

Nieuwe digitale wijkagent voor cybercrime

Een nieuw fenomeen bij de Alphense politie is een medewerker die zich specifiek met cybercrime bezighoudt: de digitale wijkagent. "Er gebeurt veel digitaal, maar veel agenten zijn daar niet goed in thuis", zegt politiechef John Nieumeijer. En dus werd het tijd voor een specialist.

Politiek 13 mrt. 2024 14:18

Alphen nog steeds veiligste gemeente van Nederland

Alphen aan den Rijn komt heel goed uit de Veiligheidsmonitor van het CBS, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. "Wij doen het beter dan alle andere 100.000+ gemeenten", meldt burgemeester Liesbeth Spies trots. "Er is één puntje van verbetering", vult een tevreden John Nieumeijer, teamchef politie, aan.